En ung kvinna står med armarna i kors på en träbrygga. Bakom henne sitter studenter i grupp och talar med varandra.

Lika villkor

Linnéuniversitetet arbetar för en hållbar framtid genom att sträva efter att alla studenter och medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter. Paraply begreppet för detta arbete är lika villkor som inkluderar arbete för jämställdhet, mångfald, jämlikhet, tillgänglighet och likabehandling. Arbetet med lika villkor organiseras av Kommittén för Hållbar Framtid och utgår ifrån bestämmelser i Diskrimineringslagen, Föräldraledighetslagen, Högskolelagen och Högskoleförordningen.

Arbetet med jämställdhet, mångfald, jämlikhet, tillgänglighet har vid Linnéuniversitetet integrerats till en helhet och går under paraplybegreppet Lika villkor. För att uppnå lika villkor bedriver universitetet ett målinriktat arbete för jämställdhet genom jämställdhetsintegrering. För att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för alla studenter och medarbetare oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder arbetar vi aktivt med förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och andra kränkningar.

Nolltolerans mot kränkningar
Vid Linnéuniversitetet råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier.

- Vi ska aldrig acceptera diskriminering, trakasserier, kränkande behandling, härskartekniker eller olämpligt beteende. Det är inte bara en ledarskapsfråga utan också ett ansvar vi alla måste ta. Peter Aronsson, rekor. 

Policy för lika villkor
Linnéuniversitetet ska vara en plats där studenter och medarbetare känner sig inkluderade.I Linnéuniversitetets policy för lika villkor kan du läsa vad det innebär.