Linnémöten

Linnémöten är ett samarbete mellan Kommunikationsavdelningen och Lokal- och serviceavdelningen vars uppgift är att ge er professionellt stöd med planering och genomförande av konferenser och evenemang samt att stärka Linnéuniversitetets varumärke.

Om du planerar en konferens eller ett evenemang, fysisk som digital, är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Ju tidigare vi blir inkopplade, desto bättre möjligheter har vi att hjälpa till.

För dig som konferensarrangör kan ett samarbete med oss innebära:

  • Mer kostnadseffektiva konferenser
  • Mer tid till att jobba med konferensens innehåll
  • Ett kommunikativt stöd och marknadsföring
  • Ett stöd i att arrangera en digital konferens
  • Förbättrad service till konferensdeltagarna

Hur gör man?

1. Utse en projektledare för konferensen.
2. Gör din evenemangsförfrågan (redan vid projektstart och innan Call for papers skickas ut). Du finner formuläret här.
3. Vi bokar ett uppstartsmöte och går igenom era behov och sedan lägger vi upp en plan för samarbetet.

De tjänster vi erbjuder finns här nedan under fliken "Tjänster och stöd".