bild på datorskärmar

LnuPlay

LnuPlay är Linnéuniversitetets mediatjänst med fokus på webbaserad produktion, lagring och distribution av video.

Systemet ger dig möjlighet att:

  • ladda upp befintliga videofilmer/ljudfiler/bilder för lagring och distribution. Systemet tar emot de flesta standardformat för digital video, och omvandlar dessa till ett format som passar alla användare.
  • producera egna filmer direkt i MyMoodle, exempelvis genom att spela in dig själv med din webbkamera – kanske för en välkomsthälsning eller ett veckobrev i videoformat.
  • göra skärminspelningar där du ger en föreläsning, visar hur man använder en programvara, kommenterar ett arbete, osv.
De filmer du laddar upp eller spelar in kommer du enkelt åt inom MyMoodle för återanvändning även i andra kurser och sammanhang. LnuPlay kan även användas för ljudfiler och vanliga bilder, på samma vis som med video.

LnuPlay är samlingsnamnet för hela vår medietjänst. Du som personal har tillgång till två vägar in i systemet, dels via vår medieportal play.lnu.se och dels via MyMoodle (Min media).

Oavsett om du går via play.lnu.se (och loggar in där) eller går till Min media inuti MyMoodle så ser du samma medieinnehåll. Du ser alla dina filmer och ljudklipp som du laddat upp på båda ställena, det är alltså inte två olika system utan bara två olika sätt att se och arbeta med samma filmer/ljudklipp.

Det du laddar upp via MyMoodle lagras alltså inte inuti MyMoodle utan hamnar på våra medieservrar i Danmark. Däremot så kan du direkt komma åt filmerna inuti MyMoodle och använda dem i dina kursrum.

Så här är det uppbyggt

processen för film
  1. Du spelar in via Kaltura Capture eller annat program. Sedan laddar du upp filmen till LnuPlay
  2. Filmen lagras och konverteras till olika visningskvaliteteter på servern i Köpenhamn.
  3. Du loggar in på play.lnu.se eller på MyMoodle och går till "Min media" där filmen ligger och kan användas.

Vår medieportal play.lnu.se

Den andra delen av LnuPlay är videoportalen play.lnu.se. Här loggar du in och hittar alla videor som du producerat eller laddat upp i MyMoodle, och har möjlighet att ytterligare bearbeta dem. Du kan …

  • lägga till metadata, och du kan utföra enklare videoredigering genom att trimma början och slut på dina video.
  • skapa videoklipp, för att på ett enkelt sätt kunna publicera bara ett avsnitt av en längre film.
  • välja olika sätt att publicera dina filmer, exempelvis genom att skapa spellistor och kanaler. Spellistorna kan i sin tur bäddas in i kursrum i MyMoodle eller i vilka webbsidor som helst.
  • producera video genom uppladdning och inspelning direkt i portalen.

Ett utvecklingsarbete i flera faser

Medietjänsten, som förvaltas av Universitetsbiblioteket och Utbildningsmiljö, kommer att fortsätta utvecklas i samråd med representanter från verksamheten.
Presentation av LnuPlay

Leverantörer

LnuPlay är vårt namn på en play-tjänst som upphandlats via SUNET . De flesta lärosätena i Sverige använder samma system och vi samarbetar med dem för att vidareutveckla play-tjänsten i Sverige baserat på användarnas behov.

Mediaservrarna står i Köpenhamn och drivs (och supportas) av det Nordiska universitetsnätverket nordu.net. Själva systemet i bakgrunden kommer från företaget Kaltura.org och de är själva med i det Nordiska samarbetet.