Gallring

Gallring

Den som laddar upp eller producerar material i LnuPlay, eller får hjälp med detta, ansvarar för att publicerat material är relevant och korrekt, och att materialet avpubliceras när så inte är fallet.
Lärosätet förbehåller sig rätten att avpublicera och gallra material enligt gällande lagar och regler.