Kontakt och support

Vi finns för din hjälp när du behöver den. Kontakta din lokala IKT pedagog med frågor om användning.

Teknisk support

Kontakta IT-avdelningen

Applikationssupport

Kontakta din lokala IKT/IT-pedagog (se lista nedan) eller IT-avdelningen

Förvaltning

Förvaltningsledare

Peter Diedrichs
Utbildningsmiljö, Sektionen för högskolepedagogik

Förvaltningsledare IT

Marie Fors

Ansvarig IKT pedagog

Peter Häggstrand
Utbildningsmiljö, Sektionen för högskolepedagogik

Kontaktpersoner på fakultet

Ekonomihögskolan, FEH

Konst- och humaniora, FKH

Samhällsvetenskap, FSV

Hälso- och livsvetenskap, FHL

Teknik, FTK

Micael Carlsson
Birgitta Gillsjö
Pia Palm
Brian Kottonya