Kontakt och support

Teknisk support

Kontakta IT-avdelningen

Applikationssupport

Kontakta din lokala IKT/IT-pedagog eller IT-avdelningen

Förvaltning

Förvaltningsledare

Peter Diedrichs

Förvaltningsledare IT

Marie Fors

Ansvarig IKT pedagog

Peter Häggstrand

Kontaktpersoner på fakultet

Ekonomihögskolan, FEH

Konst- och humaniora, FKH

Samhällsvetenskap, FSV

Hälso- och livsvetenskap, FHL

Teknik, FTK

Anton Bark
Micael Carlsson
Birgitta Gillsjö
Pia Palm