Kontakt och support

Vi finns för din hjälp när du behöver den. Kontakta din lokala IKT pedagog med frågor om användning.

Teknisk support

Kontakta IT-avdelningen

Applikationssupport

Kontakta din lokala IKT/IT-pedagog (se lista nedan) eller IT-avdelningen

Kontaktpersoner på fakultet

Ekonomihögskolan, FEH

Konst- och humaniora, FKH

Samhällsvetenskap, FSV

Hälso- och livsvetenskap, FHL

Teknik, FTK

Micael Carlsson
Birgitta Gillsjö
Pia Palm
Brian Kottonya

Förvaltning

Förvaltningsledare

Peter Diedrichs
Utbildningsmiljö, Sektionen för högskolepedagogik

Förvaltningsledare IT

Marie Fors

Ansvarig systemförvaltare

Peter Häggstrand
Utbildningsmiljö, Sektionen för högskolepedagogik