Alternativ för publicering

Alternativ för publicering

Det finns olika alternativ för publicering av video i LnuPlay. Dessa visas under Videomanualer, och här är en sammanfattning.
 1. MyMoodle

  Åtkomsten till video publicerad i MyMoodle hanteras av kursrummet på samma sätt som övriga dokument som publiceras där.
 2. Spellista skapad i LnuPlay
  En spellista som skapats i LnuPlay visas med samma villkor för åtkomst som videon har i LnuPlay, även om spellistan bäddas in på en offentlig webbsida. Det vill säga, om en video som ingår i en spellista inte är ”offentlig för världen” via en kategori (se nedan) kommer den inte att visas om användaren inte är inloggad med Lnu-konto.
 3. Kanal (channel) skapad i LnuPlay
  Kanalernas tillgänglighet styrs på olika vis, men i samtliga fall måste användaren vara inloggad. Utan ett Lnu-konto kan man alltså inte se en video som enbart är publicerad i en kanal.
 4. Inbäddning på webbsida
  Koden för detta hämtas på LnuPlay av den som äger videon, och när koden bäddas in på en webbsida blir videon tillgänglig för alla som kan se den aktuella webbsidan – det vill säga, om webbsidan är helt publik blir även videon det just där, även om den är inställd som ”privat” i LnuPlay.
 5. Kategori i LnuPlay
  Detta alternativ innebär att videon är tillgänglig ”för världen”, och även indexeras av externa söktjänster som exempelvis Google. Besökare hittar och kan se videon utan att logga in, en länk till videons sida kan delas ut till vem som helst. Videon kan även användas på samtliga ovan beskrivna sätt.