Våra spelare och dess koder

Video från LnuPlay spelas upp via olika spelare (designade på olika sätt). Du kan själv byta ut spelare när du bäddar in en video.

Det finns olika spelare som används för olika saker. En spelare används i vår portal, en annan när du redigerar, en tredje används vid inbäddning på webbsida och sen finns det varianter för uppspelning av spellistor, både vertikal och horisontell design.

Om du bäddar in en spelare på en webbsida så har du möjlighet att ändra vilken spelare som ska användas. Förutsättningen är att du kommer åt HTML-koden som används i bakgrunden. Du kan läsa mer om hur du gör för att bädda in i vår manual längst ned på sidan. VId byte av spelare så är det ID-koden som ska bytas ut. ID för respektive spelare ser du i rubriken.

Standardspelare (ID: 23450179)

Den här spelaren heter "Lnu Player" och är standardspelaren som används på play.lnu.se. Den använder sig av en vinjett med Lnu-reklam och har reglage för saker som filmtexter, uppspelningshastighet och videokvalitet.

Spelare utan vinjett (ID: 23450182)

Den här spelaren används i Mymoodle och heter "Lnu Player utan bumpervideo". Bör inte användas för extern publik då vi vill ha med avsändaren tydligt i varje video.

Spelare med nedladdning (ID: 23450180)

Den här spelaren är en specialare där vi har lagt till en knapp som gör det möjligt för tittaren att ladda ner videofilen till sin dator, läsplatta eller mobil. Observera att din film därmed blir möjlig att sprida vidare (även om man inte får enligt upphovsrätten).

Ljudspelare (ID: 23450187)

Vi har även en dedikerad ljudspelare för dig som vill använda dig av ljudfiler utan bild. Den spelaren har en borttagen bildyta och består istället bara av en smal reglageremsa.

Spellistor

Horisontell spellista (ID: 23450184)

Spellistor kan vara både vertikala och horisontella. En spelare för spellistor listar övriga filmer i listan antingen bredvid (som här) eller under huvudspelarens fönster.

Vertikal spellista (ID: 23450185)

Vertikala spellistor visar övriga filmer under spelarfönstret.
<>