Capture visas på datorskärmar

Kaltura Capture - inspelningsverktyg för dator

Kaltura Capture är ett verktyg för att spela in din skärm, webbkamera eller en interaktiv PowerPointpresentation med.

Kaltura Capture (i fortsättningen bara kallat för Capture) är ett litet program som du installerar på din dator och som gör det möjligt för dig att spela in innehåll med en bra kvalitet (och även interaktivitet).

Maximal inspelningstid 120 minuter!

Observera att du maximalt kan spela in 120 minuter (2 timmar) video med Capture. Därefter avbryts inspelningen. Det är alltid en god idé att dela upp långa föreläsningar i mindre delar och i stället sätta samman dem i en spellista (läs mer om spellistor under publicering).

Den här manualen går igenom hur du snabbt kommer igång med Capture. För en mer utförlig manual och tips på problemlösning, se våra artiklar på Serviceportalen.lnu.se. Du kan även se instruktionsfilmer på hur du går tillväga rent praktiskt.