Samarbeta och dela med kollegor

LnuPlay har stöd för olika typer av samarbete mellan dig och dina kollegor. Du kan låta andra få publicera dina alster, ni kan ha en gemensam kanal och även bygga upp en gemensam resursbank.

Låt andra få använda dina filmer

Du kan låta andra användare både få publicera och redigera dina alster. Som standard är det bara du som har tillgång till dina egna medier men du kan bjuda in andra att få publicera och även göra ändringar och på det sättet kan hela ditt lärarlag få tillgång till samma film eller ljudklipp för användning i deras kursrum.

Logga in på play.lnu.se och gå till "Min media". Klicka på "Redigera" för den film/ljudfil som du vill dela med andra.

Knappen redigera
Gå sedan till fliken "Samarbete"
valen på sidan

1. Medieägare

Om du vill så kan du byta ägare på filmen/ljudklippet. Det kan vara användbart om du inte längre behöver det på grund av ändrat ansvarsområde. Varför inte låta någon annan ta över ditt material? Klicka på knappen "Ändra ägare" och leta upp personen. Tänk på att om du byter ägare så försvinner klippet från din medielista och du kan inte längre använda det.

2. Medarbetare

Du kan lägga till personer som får rätt att se, publicera och/eller redigera din mediefil.

  1. Genom att ge rätten att se film så kan du låta andra kontrollera din film innan du till exempel ska publicera den. Det är då bara du och personen du bjuder in som kan se filmen via sin medielista.
  2. Genom att ge personen rätt att publicera så kan din kollega lägga in din mediefil i sitt egna kursrum till exempel. Ett bra sätt att samarbeta inom ett lärarlag/ämne.
  3. Att ge redigeringsrättigheter innebär att din kollega kan hjälpa till med att fylla i metadata, textning, lägga till bilder, putsa filmen m.m. Alltså göra ändringar i mediet.

Klicka på Lägg till medarbetare för att söka efter personer du vill lägga till med en eller båda rättigheterna ovan.

Personerna som du lagt till hittar sedan din mediefil i sin lista genom att byta visningsfilter längst upp från "Media jag äger" till "Media jag kan publicera/redigera".