Tips för dig som spelar in

Det finns några enkla knep som du bör tänka på för att få en bra inspelning och som blir sedd. Våra tips tar dig en bit på vägen.

Tipsen har vi delat upp i tre delar:

  1. innan inspelning
  2. under inspelning
  3. efter inspelning.

1) How Video Production Affects Student Engagement: An Empirical Study of MOOC Videos. Proceedings of the first ACM conference on Learning @ scale conference. 2014. Philip J. Guo, Juho Kim, Rob Rubin. http://pgbovine.net/publications/edX-MOOC-video-production-and-engagement_LAS-2014.pdf

Hartley, J & Davies IK (1978) Note-taking: a critical review Programmed Learning and Educational Technology 15: 207 - 224