Large copyright gra ti sign on cream colored wall av Horia Varlan http://www. ickr.com/photos/horiavarlan/4273272605/

Publiceringspolicy

Linnéuniversitetet har tagit fram en policy för hur vi ska publicera material via LnuPlay och vilken användarlicens som bör användas.

Lnu:s, av rektor tagna, publiceringspolicy innebär en rekommendation att publicera under Creative Commonslicensen ”BY-NC-SA”. I korthet betyder den att upphovsman ska anges, verket får inte användas i kommersiellt syfte, och om den som använder verket i sin tur delar vidare ska det göras under samma licensvillkor.

Som upphovsman äger du fortfarande ditt material, Creative Commons är ett enkelt och tydligt sätt att ange för andra hur de får använda detta.

Publiceringspolicyn anger en rekommendation, och du kan sätta andra former av Creative Commons, eller välja att helt begränsa hur andra får använda ditt verk, i videoportalen då du väljer att publicera en video.

Du kan läsa mer om Creative Commons på svenska här: http://www.creativecommons.se/

Creative Commons licens