Gör din film nedladdningsbar

Möjligheten att göra en film nedladdningsbar innebär att du kan låta dina studenter eller övriga ladda ner din film så de kan se den utan att behöva vara uppkopplad på internet.

Det finns tre olika metoder för att göra en film nedladdningsbar och vilken metod du väljer beror på i vilket sammanhang och till vilken publik du vill göra filmen åtkomlig offline.

Tänk bara på att i två av fallen så kan användaren faktiskt sprida filmen vidare och använda den i andra sammanhang eftersom det hämtas en fil till användarens dator. Men givetvis gäller upphovsrätten och den eller de licenser du satt på filmen.

På den här sidan tar vi främst upp den nya metoden att låta filmer vara nedladdningsbara, men det finns ytterligare två metoder som du kan läsa mer om längre ned på sidan:

  1. Ladda ner infrån kursrum på Moodle
  2. Ladda ner via app på play.lnu.se
  3. Skapa en spelare med nedladdningsfunktion för inbäddning på sidor

Vad innebär nedladdning från kursrum?

Det innebär att om filmen finns i ett kursrums mediegalleri så kan studenten klicka på filmen och se en knapp "Downloads" (Hämta film) vilket ger länkar till filmen för nedladdning.

Filmen kan endast laddas ner om du valt att godkänna nedladdning och endast i de kursrum där du valt upp publicera filmen i kursens mediegalleri. Endast personer med tillgång till kursrummets mediegalleri kan ladda ner. Det i sin tur innebär att den här funktionen inte är tillämpbar i rum med gäståtkomst eftersom de rummen inte har ett mediegalleri tillgängligt.

Nedladdningsbar film fungerar inte när du väljer att bädda in filmen i ett textblock, i ett foruminlägg eller som en videoresurs. Filmen behöver presenteras på sin "egna" filmsida där all metadata syns och där knapparna "Share" och "Actions" blir synliga. Det sker endast i ett mediegalleri.

Så här gör du

1. Aktivera nedladdning på din film

Gå till Moodle -> Hjälp & Resurser -> My media där du ser dina filmer och välj att redigera (klicka på "Edit") filmen du vill göra nedladdningsbar.

OBS! För att filmen ska kunna göras nedladdningsbar så kan den inte vara publicerad någonstans i Moodle. Om du inte kan klicka på "Edit" så är den publicerad någonstans och måste först bli avpublicerad från de ställen den förekommer (tas bort därifrån). Klicka på det lilla plustecknet till höger om filmen för att visa all information så ser du var den är publicerad.

bild på mediabiblioteket
bild på valen
När du är i redigeringsläget, klicka på fliken ”Downloads” (1) och markera vilka kvalitetsversioner du vill göra åtkomliga för nedladdning (2). Avsluta med att spara via knappen ”Save” (3).
Tänk på att den kvalitet som du bockar för måste finnas i vårt system för att kunna vara nedladdningsbar. Har du laddat upp en lågupplöst film så är det alltså ingen mening att välja HD kvalitet.
studentvy
Så här ser nedladdningsmöjligheterna ut för din film efteråt.
Studenten kan nu välja vilken version som ska laddas ner på motsvarande sätt.


2. Lägg till filmer i kursens mediagalleri

För att studenterna ska kunna se nedladdningsknappen så behöver de se filmen på dess egna "sida". Den kan alltså inte vara inbakad i ett forum eller på kursens framsida. Istället finns det en undersida till ditt kursrum som heter "Kursens mediagalleri" i kursmenyn.

mediagalleri lägg till
Mediagalleriet är en plats där både du och studenterna kan lägga till filmer som alla kan se. Det kan vara ett bra ställe att samla resurser som är till allmän nytta.
Om du vill lägga till en film som du valt att göra nedladdningsbar så är det här du ska göra det. Klicka på knappen ”Add media” för att komma till din lista över filmer.
välj film
(1.) Markera filmen eller filmerna du vill lägga till genom att bocka i den lilla rutan. (Observera att filmer du inte kan lägga till är nedtonade. Här p g a att den redan är publicerad i mediagalleriet.)
(2.) Efter att du valt filmer klickar du på ”Publish” för att fästa dem i Mediagalleriet.
(3.) Du kan även lägga till helt nya filmer via uppladdning eller inspelning.

3. Avpublicera en film

För att kunna ändra i en film (och göra den nedladdningsbar) så får inte filmen vara publicerad redan i en kurs. Den här begränsningen finns för att studenter inte ska kunna göra ändringar i material som du använder för bedömning i kursen.
Om du har råkat publicera en film så behöver du alltså först ta bort den (avpublicera den) från platsen den ligger på.
I mediagalleriet är det enkelt, här klickar du bara på det lilla plustecknet under filmen och väljer att avpublicera:

ta bort film
När du gör det så ser du mer information och bland annat rutan ”Remove”. Klicka på den så tas filmen bort från mediagalleriet. Du kommer att få bekräfta att du vill ta bort den från galleriet.


OBS: Filmen tas bara bort från galleriet. Den kastas inte och finns kvar i din lista "My media".

Om du fortfarande inte kan redigera filmen (du får felmeddelande om Access denied) och göra den nedladdningsbar så betyder det att den fortfarande finns publicerad någon annanstans.

För att få reda på var den finns publicerad så kan du välja att klicka på filmen så du ser informationen om den. Här ser du var filmen är publicerad (embedded betyder att den ligger på kurssidan, endast rumsnamnet innebär att den ligger i mediagalleriet för kursen):

var är filmen publicerad?