Kopieringsavtal

Kopieringsavtal

Det kopieringsavtal som svenska universitet har hanteras av Bonus Copyright Access (tidigare Bonus Presskopia). Detta avtal reglerar hur vi får använda och dela utdrag ur exempelvis kurslitteratur i undervisningssyfte och gäller även om sådant material används i videofilm.
Sedan 2014 medger avtalet med Bonus Copyright Access att åhörarkopior och kompendier som innehåller avtalsenligt kopierat innehåll numera får delas även i digital form inom en begränsad miljö, exempelvis via epostlista eller kursrum i lärplattformen.
Vad gäller att använda sådant material för en filmad föreläsning har BCA svarat så här på vår direkta fråga:
"Det stämmer att digitala presentationsbilder, åhörarkopior, (som gjorts i enlighet med högskoleavtalet) får delas digitalt mellan lärare och studenter i undervisningsgruppen via t.ex. lärplattformen eller mail.
Det går även bra att digitala presentationsbilder (som gjorts i enlighet med högskoleavtalets regler) spelas in (filmas) och delas mellan lärare och studenter i undervisningsgruppen. Undervisningsgruppen kan som mest vara så stor att den inkluderar hela lärosätets personal och lärosätets studenter.
Kom ihåg att ange upphovsmannens namn och källan varifrån materialet är kopierat på eller i anslutning till kopiorna."
Isabel Dunkars, jurist
Bonus Copyright Access
  • Video som publiceras i en kategori på LnuPlay och därmed är öppen för världen inte får innehålla sådant material, om inte tillstånd har erhållits från rättighetsinnehavaren. Detsamma gäller video som bäddas in på webbsidor som inte kräver inloggning med Lnu-konto.
  • Video som enbart publiceras i kanaler på LnuPlay kommer bara studenter och övrig personal åt (omfattningen av detta beror på kanalens inställningar) och sprids alltså inte öppet för världen. Denna form av publicering passar för publicering av video som berörs av kopieringsavtalet.
  • Video som publiceras i MyMoodle är begränsad till kursrummets deltagare, om rummet inte tillåter gäster. Detta behöver kursansvarig och lärare beakta med åtanke på kopieringsavtalet, och om det behövs begränsa gästers åtkomst specifikt till det aktuella mediet.
Avtalet med Bonus Copyright Access och mer information hittar du här
https://www.bonuscopyright.se/upphovsratt/vara-avtal/hogskola-och-universitet/

Film och ljud i undervisning

Observera att Bonus-avtalet inte på något sätt täcker in film och/eller ljud som du inte själv har rättighet till. Du får alltså inte ens använda mindre delar av film eller ljudfiler som du inte tecknat separat avtal för hos upphosvrättsinnehavaren. Undantaget presenteras på Bonus sida om upphovsrätt: https://www.bonuscopyright.se/upphovsratt/vad-far-du-kopiera-dela/

Läs mer på sidan om upphovsrätt