Upphovsrätt

Den som publicerar material via LnuPlay har ansvar för att upphovsrättsliga regler följs.

Som upphovsman till exempelvis en föreläsning har du intressen i hur detta verk får spridas och användas, och detta regleras av upphovsrätten. På motsvarande sätt regleras hur du får använda en annan upphovsmans verk eller delar av detta.

Detta innebär att du inte får använda material som andra har skapat om du inte har tillstånd till detta. Upphovsrätten gäller ”per default” - det vill säga exempelvis en bild som ligger på Internet får inte användas annat än för enskilt bruk, om inte annat anges.
Läs mer om upphovsrätten här
(http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/upphovsratt/fakta)

Creative Commons

Tillstånd till att använda och sprida vidare upphovsrättsligt skyddat material kan ges redan i samband med publiceringen, och idag är det vanligt att verk publiceras under Creative Commons-licens där det tydligt framgår i anslutning till verket under vilka villkor detta på användas och spridas vidare av andra. CC bygger på, och förtydligar, upphovsrätten och som upphovsman äger du fortfarande ditt verk.

Du hittar "Creative Commons - guide för lärare" i längre ner på sidan, och du kan läsa mer om Creative Commons här:
http://www.creativecommons.se

 

Kopieringsavtal

För att underlätta för lärare när det gäller tillstånd att använda material som är publicerat under andra licenser än Creative Commons har lärosätet ett så kallat kopieringsavtal med Bonus Copyright Access, vilket ger lärare rätt att använda upphovsrättsligt skyddat material i sin undervisning, exempelvis för kompendier eller föreläsningar. Detta får man i och med att avtalet uppdaterades vid årskiftet göra även i digital form, som i en video, men med vissa begränsningar.
Läs mer om avtalet och vad det innefattar här (http://www.bonuscopyright.se/pages/HogskolorUniversitet)

Be om tillstånd

Ytterligare ett sätt att få tillstånd att använda andras material är genom att kontakta rättighetsinnehavaren (vilken kan vara ett förlag) och be om lov. Då bör man göra detta så att man får ett skriftligt besked, exempelvis via e-post, där det framgår vad som får användas och hur det får användas (spridas). Då ska källan anges och texten "med tillstånd" / "with permission" användas vid publiceringen.
Om tillstånd saknas, eller om du inte hittar en kontaktadress, ska du helt enkelt avstå från att använda och sprida vidare materialet.

Hitta fria bilder

Det finns många källor på nätet för att hitta bilder och annat material som kan användas fritt. Problemet är att webbplatser som påstår sig ha "free images", "Royalty free images" och så vidare kan vara lite luriga. Ibland är det ren reklam och ibland är källan till bilder lite osäker. Försök vara så noggrann du kan när du väljer en bild för att försäkra dig om att den verkligen är fri att använda.

Det säkraste sättet är att leta efter Creative Commons licenserat material. Den bästa startpunkten för detta är deras egna sökmotor: http://search.creativecommons.org/

Den söker igenom ställen som använder sig av CC-licenser, som t ex FlickR, Pixabay och även googlesidor med bilder.

Skolverkets blogg "Kolla källan" har också en bra startsida för att hitta fritt material. De har samlat ihop en hel radda källor som du kan använda: http://kollakallan.blogg.skolverket.se/2012/11/13/hittafriabilder/

En relativt ny tjänst heter Unsplash https://unsplash.com/ där bilderna är helt fria att använda, även utan erkännande.