Student hoppar i lokalen

Lokaler och fysisk säkerhet

Här finns allmän information om lokaler och fysisk säkerhet vid Linnéuniversitetet. I menyn till höger kan du navigera vidare till de områden du vill veta mer om.

Öppettider 

Huvudentréer till de byggnader som har publika utrymmen och studieplatser är öppna 07.30-17.00 helgfri måndag-fredag.
Byggnader som inte har publika utrymmen och studieplatser men är öppna för besökare, är öppna 08.00-17.00 helgfri måndag-fredag.
Övrig tid krävs passerkort och kod.

Studenter och personal har tillträde till lokalerna med passerkort och kod, som mest mellan 06.00-23.00, men tiderna varierar beroende på byggnad och lokal.

Öppettider till kontorskorridorer kan variera mellan olika korridorer, då varje verksamhet avgör hur de ska vara öppna. Generellt gäller att korridorer är öppna 08.00-16.00 helgfri måndag-fredag.

För frågor, kontakta sakerhet@lnu.se

Hitta på Linnéuniversitetet

Karta med byggnader och lokaler

Lokallistor

Lokallistor över husen i Kalmar och Växjö hittar du under S:\gemensamt\los\Lokallistor och Ritningar

Planritningar

Planritningar för husen i Kalmar och Växjö hittar du under S:\gemensamt\los\planritningar

 

Felanmälan

Här finns information om hur du gör en felanmälan gällande våra lokaler 

 

Fysisk säkerhet

Du når universitetets säkerhetssamordnare på sakerhet@lnu.se.

Läs mer om fysisk säkerhet


Externa insatser utanför kontorstid

Kontakta Väktare utanför kontorstid och vid situationer som kräver externa insatser för assistans:

Väktare i Kalmar, telefon 0480- 49 77 00
Väktare i Växjö, telefon 0470-76 71 00

Väktarnas uppdrag är att förebygga, kontrollera, upptäcka och åtgärda eventuella fel och skador inom universitetet, samt att, när situationen kräver, hjälpa till vid händelser t ex vid sjukdomsfall, att komma till vård, etc.

Vid akuta ärenden: Ring 112 – SOS Alarm

Vid icke akuta ärenden: Ring 114 14 – Direkt till polisen

Frågor?

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Lokal- och serviceavdelningen.