Beställa lärosal

Beställa lärosal

Centralt ägda lärosalar inom Linnéuniversitetet beställs via Lokalbokningen i lokalboknings- och schemaläggningsystemet TimeEdit. 

Anställda kan beställa lokal i TimeEdit Viewer och TimeEdit Preferences.
Administratörer med särskilt inlogg beställer lokal i TimeEdit Core.  
Lärare som har schemaläggare på sin fakultet vänder sig i första hand dit med schema och lokalbeställning.  

Schema/lokalbokning för undervisning i Viewer

Skapa schema med beställning av lärosal i TimeEdit Viewer via ingången anställda och schemabokning. 

För att skapa en schemabokning fyller du i obligatoriska fält för ett tillfälle i taget. Bokningstext du anger vid schemabokning presenteras på schema. Intern kommentar används för kommunikation mellan beställaren och Lokalbokningen.

Schema/lokalbokning för undervisning i Preferences

Digital insamling av schemaunderlag med dess lokalbeställning i TimeEdit Preferences.


Process lokalbokning

När du beställer lokal på schema gör du en sittplatsbeställning och anger antal sittplatser du behöver inom önskat spann, exempelvis "Sittplatsbeställning 33-41 Växjö". Notera gärna korrekt antal studenter på Intern kommentar för att säkerställa rätt sal. Du kan även beställa en specifik lärosal, exempelvis "Beställning av Cu1005". 
Observera att samtliga kursiverade objekt under lokal som är namnade med Beställning eller Sittplatsbeställning är salar som beställs, det betyder inte att de är bokade på din schemabokning eller är lediga. 

Schema/lokalbeställningar via Core/Viewer/Preferences hanteras av lokaladministrationen. Centralt ägda salar tilldelas på schema enligt bestämda datum.
Tilldelning av lokaler inför höst- och vårtermin

När sal är tilldelad på schemapost syns den på studentwebben. Innan sal är tilldelad är schemaposten en beställning. Om en beställning blir nekad finns ingen tillgänglig sal enligt önskemål. Beställningen behöver då hanteras av beställaren. 

Skapat schema finns på TimeEdit Viewer via ingången Anställda/Schema och visning av bokningar. Här ser du bokade salar, ev nekade beställning. Du kan själv ändra undervisande person och undervisningstyp, ta bort bokad central lärosal och ange zoom, lägga till provkod, plats och bokningskommentar. 

Övriga schemaändringar som kräver ombokning hanteras i kontakt med Lokalbokningen.

Lärosal kan även beställas via universitetets lokalbeställningsblankett som mejlas till lokalbokning@lnu.se. (Kommer fasas ut för Preferences) 

Direktbokning fakultetsägda lärosalar

Fakultetsägda lärosalar som möjliga att direktboka för personal inom fakultet med rättighet att boka. Salen är då valbar i sök och kan bokas på schema. Om salen är ledig blir din bokning genomförd. Är salen bokad får du ett meddelande om ofullständig beställning.  

Kontakt

Kontakta lokalbokningen
Telefon: 6140 (0480-44 61 40 om du ringer externt), helgfria vardagar 8-11:30 och 13-15. 

Blanketter

Lokalbeställningsblankett
Order form for facilities