Beställa undervisningslokal (förfrågan)

Beställa undervisningslokal

För att beställa lokaler inom Linnéuniversitetet använder alla samma system, schemaläggnings- och bokningssystemet TimeEdit. Anställda har tillgång till systemet via webben medan många administratörer arbetar via en klient.

Har du inte tillgång till dessa alternativ kan du använda universitetets lokalbeställningsblankett. Fyll i den fullständigt och mejla till lokalbokning@lnu.se. En engelsk version av blanketten finns längst ner på den här sidan.

Undervisningslokalerna inom universitetet är dels ägda av fakulteten, dels av universitetet (benämns då som allmänna lokaler). I viss utsträckning kan du välja vilka lokaler du vill ha för din undervisning. Lokaler för undervisning beställs främst genom schemaläggare på fakulteterna, men kan också bokas via lokalbokningen inom universitetet.

När du bokat en lokal kommer den att visas på schemat för studenterna. Det är därför viktigt att rätt uppgifter finns med i beställningen som t.ex. att det är en kurs- eller programstart. Vänd dig till schemaläggaren på fakulteten för hjälp.


Beställningsinformation – lärare

När du är i behov av en lokal vänder du dig i första hand till din schemaläggare på fakulteten. Schemaläggaren arbetar direkt i systemet, klienten, och kan hjälpa dig att fylla i alla uppgifter som krävs för att beställningen ska bli korrekt och för att rätt uppgifter ska visas på studentens schema, till exempel att det är ett kurs- eller programstartstillfälle.

Om du inte har tillgång till en schemaläggare på din fakultet kan du beställa din lokal själv i TimeEdit. Du har även möjlighet att använda universitetets lokalbeställningsblankett. Fyll i samtliga uppgifter och mejla till: lokalbokning@lnu.se. För att blanketten ska vara fullständigt ifylld krävs bland annat att du fyller i din kurskod.

 

Beställa en lokal via webben

På webben kan du beställa lokaler i TimeEdit; det kan vara undervisningslokaler eller konferenslokaler. Det finns beställningsbara lokaler som fakulteten äger och som du som arbetar på den fakulteten kan beställa och det finns så kallade allmänna lokaler som såväl personal på fakulteterna som inom förvaltningen kan beställa. För att beställa en lokal på webben loggar du in i TimeEdits webbokning med din vanliga Lnu-inloggning. Därefter anger du dag och tid och väljer sedan lokal ur listan. I listan får du upp flera olika alternativa bokningsmöjligheter:


Alternativ 1) Sittplatsbeställning

Exempelvis:
Sittplatsbeställning 100-149 Kalmar
Sittplatsbeställning 21-27 Växjö


När du gör en sittplatsbeställning innebär det att du beställer en lokal som innehåller det antal sittplatser som anges i spannet i TimeEdit (t.ex. 21-27). Du väljer en beställning med rätt antal sittplatser på vald ort, fyller i de övriga uppgifter som efterfrågas och därefter är din beställning klar. Beställningen går nu vidare till lokalbokningen. Genom att du har gjort en sittplatsbeställning finns det flera alternativa lokaler för lokalbokningen att välja mellan. Finns det ingen ledig lokal i det spann som du angett kommer du att få ett meddelande om att lokalen är nekad.


Alternativ 2) Beställning av specifik lokal

Exempelvis:
Beställning av C305K
Beställning av H1206V


I det här fallet beställer du en specifik lokal. Du fyller i resterande av de uppgifter som krävs för en beställning och den går vidare till lokalbokningen som nu endast kan boka just din valda lokal. Är den inte ledig kommer du att få ett meddelande om att den är nekad (ofullständig).


Alternativ 3) Direktbokning

Exempelvis:
A 308K
B 2018V


Om det bara står lokalnamnet innebär det att lokalen är ledig vid det tillfälle du valt. Det betyder också att du själv kan boka den direkt via systemet. Fyll i samtliga uppgifter som efterfrågas. Bokningen kommer upp i din lista över bokade lokaler.


Lokalen är nekad - ofullständig

Är lokalen du beställt upptagen din valda tid kommer den att bli nekad. Du får ett meddelande om att din beställning är ofullständig. Det innebär inte att du inte har fyllt i samtliga efterfrågade uppgifter utan att den är upptagen den tiden.

Eftersom det inte är säkert att du får just den lokal du valt, kontrollera alltid noga vilken lokal som står angiven på din bekräftelse.

 

Kontakt

Kontakta lokalbokningen
Telefon: 6140 (0480-44 61 40 om du ringer externt), helgfria vardagar 8-12

 

Blanketter

Lokalbeställningsblankett
Order form for facilities

.