Brand och utrymning

Här finns information om Linnéuniversitetets systematiska brandskyddsarbete, Utrymningsorganisation, Brandskyddsregler, Brandskyddsorganisation och Brandskydd. Brandregler

Organisation

Här finns dokumenten Brandskyddsorganisation (PDF, 242 kB) om det förebyggande arbetet, och Utrymningsorganisation i händelse av utrymning.

Regler

Här kan du ta del av Lnu:s brandskyddsregler.

Brandskyddssamordnare

Kontakta brandskyddssamordnare om du har frågor gällande det systematiska brandskyddsarbetet.

Brandskyddssamordnare Lnu: Kristofer Persson, brandskydd@lnu.se.