Brandskyddskontroll

Intern brandskyddskontroll ska utföras av brandskyddskontrollanter minst en gång per år. Ska inlämnas senast 30 november till brandskyddssamordnare via easit.
Läs mer i dokumentet Handledning Brandskyddskontroll.

Du kan även ta del av Lnu:s brandskyddsorganisation.

Brandskyddsritningar

Brandskyddsritningar finns under:
S:/gemensamt/los/Brandskydd/Brandskyddsritningar

Handledning

Handledningen finns under:
S:/gemensamt/los/Brandskydd/Handledning Brandskyddskontroll

Easit

https://lnu.easit.net/selfservice/Item/moduleId/1003/new/template_%20brandskyddskontroll#c4df5884-0b85-41e5-a4bc-8eb432eb8628

I självservice portalen kan du sedan följa och redigera brandskyddskontrollen.

Information

https://play.lnu.se/media/t/0_ral3oqya

Presentation