Filmer om brand

Dessa filmer riktar sig till alla som vistas i våra lokaler, samt är ett komplement till det som ingår i LNUs brandskyddsorganisation

Instruktionsfilm om brandskydd

Hur du använder en brandsläckare