Utrymningsplaner för Lnu

Inom samtliga Lnu:s lokaler finns uppsatta utrymningsplaner. Här hittar du dessa i digitala versioner.

Utrymningsplaner för Kalmar och Växjö

Här hittar du utrymningsplaner för Kalmar och utrymningsplaner för Växjö, i digitalt format.

Om utrymning

Här kan du ta del av Lnu:s utrymningsorganisation.

Här kan du läsa dokumentet Hjälptext till utrymningsledare vid utrymning i händelse av brand eller annan fara för personer med funktionsnedsättningar.