Utrymningsplaner för Kalmar

Inom samtliga LNUs lokaler finns uppsatta utrymningsplaner, här hittar du dem även i digitala versioner.

Här hittar du allt som berör Linnéuniversitetets systematiska brandskyddsarbete.

Brandskyddssamordnare

Kontakta brandskyddssamordnare om ni har frågor gällande det systematiska brandskyddsarbetet.

Växjö: Jennie Persson, telefon 0470-76 72 00, e-post jennie.persson@lnu.se.
Kalmar: Maria Ekstrand (föräldraledig), telefon 0480-44 61 68, e-post maria.ekstrand@lnu.se. Tillfällig kontaktperson är Jennie Persson, se ovan.