Utrymningsplaner för Kalmar

Inom samtliga Lnu:s lokaler finns uppsatta utrymningsplaner, här nedan hittar du dem även i digitala versioner

Brandskyddssamordnare

Kontakta brandskyddssamordnare om du har frågor gällande det systematiska brandskyddsarbetet:

brandskydd@lnu.se