Utrymningsplaner för Växjö

Utrymningsplaner finns uppsatta i samtliga lokaler på Linnéuniversitetet. Här hittar du dem även i digitala versioner.

Brandskyddssamordnare

Kontakta brandskyddssamordnare om du har frågor gällande det systematiska brandskyddsarbetet:

brandskydd@lnu.se