Energihushållning

Linnéuniversitetet förbrukar ungefär 15 000 MWh energi under ett år. Detta innebär en kostnad på runt 25 mnkr (2023). Varje besparing gynnar oss både klimatmässigt och ekonomiskt.

Elförbrukning

Nedan publiceras diagram på aktuell elförbrukning i Kalmar respektive Växjö [statistik kommer].

 

Elproduktion

Vi producerar även el via solcellsanläggningar. I Växjö har vi en kapacitet på 285 kW och i Kalmar en kapacitet på 143 kW.

Produktionen på anläggningarna har under år 2023 genererat:

Kalmar: 140 MWh

Växjö: 280 MWh

 

Projekt Energibesparing 2022-2023

Under vintern 2022-2023 drevs Projekt Energibesparing, som startade ur ett direktiv från Energimyndigheten till statliga myndigheter att hushålla med energi och redovisa energiförbrukning. Detta projekt har slutförts under sommaren 2023 och redovisas i form en rapport.

 

Elförbrukning Kalmar, 2023-12-13