Felanmälan

Här finns information om hur du gör en felanmälan gällande våra lokaler


Felanmälan under kontorstid

För att felanmäla något som gäller lokalerna (möbler, möblering, belysning, ventilation, dörrar, lås, vatten, avlopp, etc) eller beställa nya möbler lägger du in ett ärende i Easit Självserviceportal som du når via Medarbetaren alt. https://lnu.easit.net/selfservice

Vid brådskande ärenden under kontorstid:
Kontakta Infocenter på 0772-28 80 00 eller anknytning 7146 så hjälper de dig att komma i kontakt med vaktmästare.

För teknisk support vänder du dig till IT-avdelningen, 0772- 28 80 00 eller
Felanmälan IT.

Lathund för kontorsarmaturer (Fagerhult), se pdf-fil: Lathund_kontorsarmaturer.pdf


Felanmälan utanför kontorstid

Utanför normal arbetstid ska akuta fel som måste åtgärdas omedelbart för att förhindra skador på person eller egendom anmälas på följande sätt:

Kalmar
Hus Forma, Magna och Radix: 070-226 26 79
Hus Culmen, Stella och Vita: 072-217 90 60, 070-287 45 76. Jour kl 16-07: 020-77 85 00

Växjö
Samtliga byggnader: 0470-247 73 eller 0470-299 67