Skyltning

Här kan du läsa om vilka regler som gäller för skyltning vid universitetet, samt hur du skriver ut din egen kontorsskylt.

Skyltning inom Linnéuniversitetet hanteras av Lokal- och serviceavdelningen, LOS. Utformning och omfattning är framtagna av LOS och Kommunikationsavdelningen och regleras i Regler för skyltning (se länk nedan).

Vid frågor kring skyltning och revideringar av denna kontakta Lokal- och serviceavdelningen, sektionen för lokalplanering.
Kontakt rörande skyltning: lokalplaneringen@lnu.se

 

Mall för QR-koder

Allmänna lärosalar och grupprum skyltas med namn och en QR-kod som länkar till bokningsschema för salen. Om du har behov av att skylta egna bokningsbara lokaler rekommenderar vi att du använder samma mall som används till de allmänna salarna. Mallen är i storlek A5 och utskrift bör göras på papper i minst 160 g/m2 kvalitet.

 

Skriv ut kontorsskylt

För att skapa tydlighet och en gemensam standard för hur en kontorsskylt ska se ut kan alla som har ett personalkonto skriva ut sin individuella skylt eller gruppskylt med ett bestämt utseende och mått.

En del kontorsrum har skylthållare dit utskriften passar. Till andra kontor, som saknar skylthållare, kan man skriva ut pappret och sätta upp utan hållare. Komplettering med skylthållare enligt gällande skyltregler sker successivt i Växjö. I Kalmar infördes det i samband med inflyttningen till Universitetskajen.

Programmet är framtaget i samarbete mellan Lokal- och serviceavdelningen, Kommunikationsavdelningen och IT-avdelningen.

 


Gör såhär för att skriva ut din kontorsskylt:

  • Klicka på länken Skapa kontorsskylt.
  • Logga in med ditt vanliga användarnamn och lösenord (ditt datorkonto).
  • Välj önskad storlek på skylt.
  • Dina personuppgifter och bild hämtas. Du kan också välja att ändra dina uppgifter och/eller byta bild.
  • Är ni flera i samma rum kan ni lägga till ytterligare person/personer (beroende på storlek på skylten).
  • När du är klar, klicka på Ladda ner PDF (för utskrift). Skriv ut på vitt papper.