Parkering

Här hittar du kartor med placering av våra byggnader och lokaler på Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö.

Kalmar

På Kalmar kommuns webb finns mer information om parkeringar för besökare.

Parkeringsgaraget på Universitetskajen i Kalmar bevakas av Securitas. Eventuella bestridanden av parkeringsböter sker direkt mot Securitas  0771-76 70 00.

Parkering i Kalmar

Det finns 182 parkeringsplatser i garaget på Stuvaregatan 8. För elbil finns det 15 laddstolpar/platser.

Avgifter för parkeringsgaraget:

  • 10 kr/timme (dag, 07.00-18.00)
  • 5 kr/timme (natt, 18.00-07.00)
  • 80 kr/dygn
  • 600 kr/månad

Aktuell avgift för laddning, se Mer.se

Växjö

Parkeringsytor i Växjö är markerade på kartan: Parkeringar Växjö Campus

Linnéuniversitetets parkeringar i Växjö bevakas av Aimo Park. Eventuella bestridanden av parkeringsböter sker direkt mot Aimo Park.

Du betalar avgiften på något av följande sätt:

  • Med hjälp av den parkeringsapp (fr.o.m. mars 2023 används Aimo app, tidigare MobilPark) som anges på skyltningen startar, förlänger och avslutar du parkeringstiden, sparar registreringsnummer för dina fordon och väljer hur du vill betala dina fakturor. Se mer information nedan.
  • Med SMS-tjänsten (se skyltningen) startar du din parkering genom att skicka ett SMS och ytterligare ett när du vill avsluta. Betalningen kommer inte på telefonfakturan utan en separat faktura och därmed kan även tjänstetelefoner användas. Fakturaavgift tillkommer.
  • Myntautomat finns vid P06 Studentstigen.
  • Kortautomat finns vid P10 Gulan.

Se Aimo Parks webbsida för mer information och instruktioner om hur du laddar ner och använder appen.

Avgiften är 2 kronor/påbörjad timme, 20 kronor/dygn eller 500 kronor/30 dagar. Du har även möjlighet att betala för ett valfritt tidsintervall för 20 kronor/dygn.

Förbud mot nattparkering gäller på samtliga parkeringar (P 1-14) oavsett erlagd avgift (klockan 00.00-05.00). 

Behöver du som anställd stå parkerad någon natt på campus i Växjö, kontaktar du Infocenter för att ansöka om nattligt parkeringstillstånd. Tillståndet gäller vanligtvis för 1-2 nätter. Undantag kan göras för längre perioder, då behövs ett skriftligt godkännande från närmaste chef.

För nattparkering hänvisar vi till parkeringen på Brände udde, Stenladan, slottsparkeringen samt ca 30 st gästparkeringar som finns på

Studentstigen 2-4
PG Veides väg 2,10 och 15
Tuvanäsvägen 2 och 8
Georg Lückligs väg 10