Filmning i studio

Studion

I vår studio kan vi producera green screeninspelningar, genomföra produktioner med upp till tre kameror och göra live-sändningar. Här finns också möjlighet till inspelning av podd med professionell utrustning.

Inspelning av distansföreläsningar

Distansstudenter ska få ett bra intryck av Linnéuniversitetet, tycker vi. Därför erbjuder vi professionell inspelning av föreläsningar i vår studio utan kostnad, för kurser som ges enbart på distans. För att lämna en förfrågan, kontakta oss på: medieproduktion@lnu.se.

Innan föreläsaren kommer för att spela in en föreläsning så gäller det att hen är väl förberedd för att det ska gå så smidigt som möjligt, både tekniskt och arbetsmässigt. Ta med färdig Powerpoint på ett usb-minne, eller mejla oss materialet innan inspelningen. Om bilder eller rörligt material ska vara med i föreläsningen, så vill vi att ni markerar det i ert manus eller Powerpoint. Det är ett stöd för oss när vi redigerar.

Inspelning av övriga föreläsningar (ej distans)

Vi producerar också andra föreläsningar i vår studio. Dessa föreläsningar interndebiteras. Det blir en professionell produktion där det finns möjlighet att ändra eller förnya materialet. Vi arkiverar allt råmaterial i full upplösning och det sparas på en server. Att göra ändringar i materialet kostar inget så länge det inte är helt nya inspelningar. Text eller bilder som är inaktuella i föreläsningar byter vi ut, och klipper bort sekvenser om så behövs. För att lämna en förfrågan, kontakta oss på: medieproduktion@lnu.se.

------------------------

 

Så här fungerar föreläsningar med green screen:

 

Steg 1

Grön bakgrund
Kamera med grön bakgrund spelas in separat. Föreläsaren har hjälp av en monitor med Powerpoint eller andra bilder. Vi bandar signalen från monitorn för att kunna ha som referens i redigeringen, och veta när föreläsaren byter slides. Prompter för manus finns även om så önskas. Den är placerad i en spegel framför linsen på kameran, så att föreläsaren behåller ögonkontakten med tittaren.

Steg 2

svart
En effekt som heter chroma key läggs på. Den gröna färgen fungerar som referens för att kunna lägga till en annan bild och/eller Powerpoint bakom föreläsaren.

Steg 3

genre
En genrebild eller annan bakgrund läggs på i första lagret. På bilden läggs också en effekt på. Vi mörkar ner och lägger oskärpa för att få ett djup i helheten av bilden. Läggs en för skarp bild bakom föreläsaren kan det upplevas som "stelt" och föreläsaren blir inte lika framträdande.

Steg 4

ppt
Här kommer ytterligare ett lager, i detta fall föreläsarens PowerPoint. Här lägger vi olika effekter för att få PowerPointen mer levande i sekvensen.

 

Videoexempel på föreläsning