Informellt möte

Effektiva och kreativa möten

Möten förbättrar och driver vår verksamhet. För att skapa effektiva och kreativa möten krävs genomtänkta strategier både före, under och efter mötet. Här kan du lära dig mer om dessa strategier.

Möten ska ske i enlighet med universitetets mål och värderingar där ändamålsenliga möten genomförs för effektiv och respektfull användning av anställdas arbetstid, minsta möjliga miljöpåverkan och konstruktiva samtal.

Vägledningen kan användas i olika utsträckning för möten av skilda slag – mindre gruppmöten, större och formella möten, konferenser, arbetsplatsträffar, möten med externa deltagare och även möten som vi inte arrangerar själva. Välj ut och arbeta med de punkter som är aktuella för just ditt möte!

Planering av möten

Under mötet

Efter mötet