Kalmars vaktmästeri

Här listas de olika byggnaderna i Kalmar med information om vilken vaktmästare som har huvudansvaret för respektive byggnad.


Arena

Mikael Carlsson

 

Bruunska Villan

Christer Skog

 

Dramahuset

Johan Lindblad

 

Falken

Mats Hyckenberg

 

Kalmar Nyckel

Mats Hyckenberg
Peter Backman (institutionsvaktmästare)

 

Kalmar nyckel (FOJO)

Mats Hyckenberg

 

Kalmarsundslab

Anders Månsson (institutionsvaktmästare)
Henrik Hallberg (institutionsvaktmästare)

 

Kocken Hus A

Anders Månsson (institutionsvaktmästare)
Henrik Hallberg (institutionsvaktmästare)

 

Kocken Hus B (SJÖ)

Niklas Björkman (institutionsvaktmästare)

 

Musikhuset

Christer Skog

 

Nisbethska

Mats Hyckenberg

 

Norrgård

Calle Söderberg
Stefan Hagberg (institutionsvaktmästare)

 

Projektkontoret

Johan Lindblad

 

Pukeberg

Peter Thorsson (institutionsvaktmästare)

 

Rostad

Johan Lindblad

 

Storken

Calle Söderberg

 

Universitetsiblioteket (UB)

Christer Skog

 

Varvsholmen

Johan Lindblad

 

Västergård

Mikael Carlsson