Kalmars vaktmästeri

Här listas de olika byggnaderna i Kalmar med information om vilken vaktmästare som har huvudansvaret för respektive byggnad.

.

Kontakta gärna vaktmästeriet via vaktmastare.kalmar@lnu.se vid felanmälan, beställning och övriga ärenden, så återkopplar ansvarig vaktmästare tillbaka till dig.


Arena

Mikael Carlsson

 

Bruunska Villan

Christer Skog och Muhamed Talic

 

Dramahuset

Johan Lindblad (tjänstledig)
Christer Skog och Muhamed Talic

 

Falken

Mats Hyckenberg

 

Kalmar Nyckel

Mats Hyckenberg
Peter Backman (institutionsvaktmästare)

 

Kalmar Nyckel (FOJO)

Mats Hyckenberg

 

Kalmarsundslab

Anders Månsson (institutionsvaktmästare)
Henrik Hallberg (institutionsvaktmästare)

 

Kocken Hus A

Anders Månsson (institutionsvaktmästare)
Henrik Hallberg (institutionsvaktmästare)

 

Kocken Hus B (SJÖ)

Niklas Björkman (institutionsvaktmästare)

 

Musikhuset

Christer Skog och Muhamed Talic

 

Nisbethska

Mats Hyckenberg

 

Norrgård

Calle Söderberg
Stefan Hagberg (institutionsvaktmästare)

 

Projektkontoret

Johan Lindblad (tjänstledig)
Christer Skog och Muhamed Talic

 

Pukeberg

Peter Thorsson (institutionsvaktmästare)

 

Rostad

Johan Lindblad (tjänstledig)
Christer Skog och Muhamed Talic

 

Storken

Calle Söderberg

 

Universitetsiblioteket (UB)

Christer Skog och Muhamed Talic

 

Varvsholmen

Johan Lindblad (tjänstledig)
Christer Skog och Muhamed Talic

 

Västergård

Mikael Carlsson