Skylt

Rekrytering

Förmåga att attrahera och rekrytera medarbetare är en avgörande framgångsfaktor för Linnéuniversitetet. Våra medarbetare är vår största tillgång och en förutsättning för att vi ska kunna sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. På dessa sidor har vi samlat processbeskrivning, stödmaterial och information om rekryteringsprocessen. Materialet riktar sig i första hand till dig som är rekryterande chef. Men även du som arbetar i en anställningsnämnd, har ett uppdrag som sakkunnig eller utgör verksamhetsstöd i rekryteringsärenden har nytta av innehållet.

Rekryteringsprocessen

Sidan som beskriver universitetets rekryteringsprocess är under uppbyggnad och publiceras under 2024. 

Regelverk

För alla rekryteringar vid Linnéuniveristetet gäller lagar, avtal och föreskrifter som är skrivna för statligt anställda. Vid rekrytering av lärare utgör specifikt Högskoleförordningen, Linnéuniversitetets Anställningsordning och Linnéuniversitetets delegationsordningar ramar för rekryteringsprocesserna.

Läs mer om regelverk för rekrytering

HR Excellence

Linnéuniversitetet är en arbetsgivare som uppfyller kraven enligt den europeiska stadgan för forskare och som följer riktlinjerna för rekrytering av forskare genom certifieringen HR Excellence in Research.

Vårt övergripande mål med att implementera stadgarna är att skapa en mer gynnsam arbetsmiljö för våra forskare. Vi strävar efter att göra det enkelt att börja arbeta här, och att röra sig framåt i sin forskning. Det ska vara möjligt att bedriva forskning av högsta kvalitet på en stimulerande arbetsplats där forskarna kan trivas och utvecklas.

Sammanfattningsvis bidrar certifieringen till:

  • Attraktiva arbetsvillkor för forskare
  • Internationell konkurrenskraft
  • Fördel vid EU-finansiering

Läs mer om HR Excellence

Systemstöd för rekrytering 

Vid Linnéuniversitetet använder vi oss av rekryteringssystemet ReachMee (RM) när vi ska anställa nya medarbetare.

I systemet handlägger vi hela rekryteringsärendet från att skapa och publicera annons till urval och kommunikation med kandidater och sakkunniga. I RM finner du som arbetar med ett rekryteringsärende, dess alla kandidater och ansökningshandlingar.

Ansvarig HR-partner för rekryteringsärendet tilldelar behörighet till dig som ska arbeta med rekryteringar i ReachMee. Inloggningsuppgifter skickas via mail.

Nedan finner du en manual för RM och länk för inloggning.

Manual

ReachMee 9