Skylt

Rekrytering

OBS: Sidorna är under uppbyggnad och riktar sig som ett stöd till dig som är chef - ett stöd när du ska rekrytera nya medarbetare.

Förmåga att attrahera och rekrytera medarbetare är en avgörande framgångsfaktor för Linnéuniversitetet. På dessa sidor har vi samlat viktig information om rekrytering såväl nationellt som internationellt. Sidorna vänder sig både till dig som chef och till dig som medarbetare. Linnéuniversitetet erbjuder attraktiva arbetsvillkor för forskare genom svenska lagar och regler. I kombination med avtal och policys ger det förutsättningar för en öppen, transparent och meritbaserad rekryteringsprocess. Linnéuniversitetet har därför ingen särskild policy för öppen, transparent och meritbaserad rekrytering (OTM-R).

Regelverk och förutsättningar för rekrytering

Utlysning och ansökan

Urval

Beslut om anställning

ReachMee (Under uppbyggnad)