Information till sakkunniga

Vi är mycket tacksamma för att du åtar dig uppdraget som sakkunnig. På denna sida finns information du behöver för att genomföra ditt sakkunniguppdrag. Om du har frågor kring ditt sakkunniguppdrag kontaktar du HR-partnern för ditt ärende.

Inför uppdraget vill vi att du har tagit ställning kring jäv, Du kan läsa mer om jävsregler här.

Viktiga dokument

Läs noggrant igenom följande dokument innan du påbörjar ditt uppdrag.

  • Anställningsordning, se bilaga nedan.

  • Kompletterande riktlinjer – Anställningsordning, se bilaga nedan.

  • Anställningsprofilen (annonsen) för rekryteringsärendet, finns i Reach Mee.

Ansökningshandlingar

Vid Linnéuniversitetet används rekryteringsverktyget Reach Mee (RM). I RM finner du alla kandidater och deras ansökningshandlingar.

Nedan finner du en manual för RM och en länk för inloggning. Inloggningsuppgifter får du från HR-partnern för ärendet.

Utlåtande

Skriv ditt sakkunnigutlåtande i enlighet med ”anvisningar till sakkunniga” i Kompletterande riktlinjer till anställningsordningen. Ditt färdiga utlåtande skickas till HR-partnern som handlägger ärendet.

Ersättning

Underlag för ersättning till uppdragstagare finns under bilagor nedan. Vänligen fyll i överenskommet belopp samt namn, personnr och adress. Signera underlaget och skicka till lönespecialist på Lönesektionen.

Vi drar som regel 30% i skatt som sidoinkomst om inget annat underlag inkommer för skatteavdrag. Om du utfört uppdraget från utlandet kan du ansöka om SINK hos Skatteverket. Skicka beslutet om SINK till HR-partnern som handlägger ärendet.

Ersättningen för uppdraget utbetalas via Danske Bank när underlaget för ersättning har inkommit och ärendet avslutats. Hur du registrerar dina kontouppgifter hittar du under rubriken Löneutbetalande bank på sidan Lön och ersättningar.