Introduktion

När anställningsavtalet är påskrivet påbörjas introduktionen. Vid Linnéuniversitetet har vi gemensamma insatser som ska ingå i samtliga nyanställdas introduktion. Det rör sig om att en checklista för introduktion används för att inte viktiga delar ska missas, alla nyanställda får en introduktionskollega tilldelad sig, samt at det sker en arbetsplatsnära introduktion, och en universitetsövergripande introduktion.

Checklista för introduktion

Delar av introduktionen sker innan anställningen påbörjas, och sedan fortsätter den när din nya medarbetare är på plats. För ert stöd finns en checklista för introduktion av nyanställda vid Linnéuniversitetet. Ett tips är att lägga den på en gemensam lagringsyta, så att ni båda kommer åt den och kan bocka av det som har skett.

Beställningar till din nya medarbetare

Det finns ett samlat formulär för att beställa allt din nya medarbetare behöver i Självservice. I formuläret kan du beställa bland annat, personalkonto, mobiltelefon och abonnemang, datorpaket, samt behörigheter till olika system. Gå in på Självservice och skapa ett nyanställningsärende som då delegerar ut väldigt många av de ovannämnda detaljerna till den rätta avdelningen. Det skickas också ut ett epost till den nyanställda med praktisk information som kan vara bra att känna till innan anställning börjar.

Detta kan och ska göras så snart som möjligt efter anställningsavtalet är skrivet. Observera att man måste vara behörig beställare på personalkonto, så du som chef måste antingen göra denna beställning själv, eller meddela IT-avdelningen vem som ska få tillgång att göra den åt dig.

Introduktionskollega

Som chef ansvarar du för att utse en introduktionskollega åt din nya medarbetare. Introduktionskollegan är ett extra stöd för den nyanställda, vid sidan av dig som chef. Det är en kollega som under de första veckorna tar ett extra ansvar att hänvisa den nya kollegan till rätt personer/instanser i olika frågor, och introducerar till det sociala sammanhanget på arbetsplatsen. Det kan handla om att exempelvis se till att den nya medarbetaren går med på fikarasten och hittar till rätt personer i frågor gällande exempelvis kvitton eller schemaläggning.

Arbetsplatsnära introduktion

Nyanställda vid Linnéuniversitetet ska välkomnas på bästa sätt från dag ett av anställningen. Därför ansvarar du som är chef för att du (eller den du utser, exempelvis introduktionskollegan) möter upp din nya medarbetare första dagen, visar runt och presenterar denne för de närmsta kollegorna.

För den första tiden (varierar i längd beroende på tjänst) bör du förse din nya medarbetare med ett introduktionsschema där denna träffar kollegor och andra nyckelpersoner för presentation och orientering, samt dig för avstämning/uppföljning och möjlighet att ställa frågor.

Universitetsgemensamt introduktionspaket

Det universitetsgemensamma introduktionspaketet är under utveckling och sker i tre delar:

1. Digitalt introduktionspaket 

Detta är under utveckling. 

2. Digitala informationsmöten

  • HR-introduktion om personalfrågor ges varje månad (svenska och engelska)
  • Next stop - för internationella medarbetare som inte flyttat till Sverige ännu
  • Relocation - träffar för internationella medarbetare

3. Välkomstdagen

En gemensam välkomstdag för alla som påbörjat en anställning nyligen. 
Denna är under omarbetning, tills den nya välkomstdagen är färdigutformad, finns den universitetsgemensamma introduktionsdagen kvar.