Strategisk kompetensförsörjning

Linnéuniversitetet arbetar efter en modell för strategisk kompetensförsörjning. Modellen är beskriven i Vägledningen för strategisk kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjningsplaner utgår från vägledningens modell, universitetets styrdokument och faktorer i det omgivande samhället. Planerna beskriver kompetensbehovet utifrån nuläge, utmaningar och framtid samt de aktiviteter som planeras för att åtgärda ett kompetensgap.

Vägledning för kompetensförsörjning

Mall för kompetensförsörjningsplan

Kompetensförsörjningsplanen består av att beskriva nuläge, utmaningar, framtid samt vilka aktiviteter som ska göras för att uppnå önskad kompetens. Planen utgår från universitetets styrdokument samt faktorer i det omgivande samhället som påverkar institutionen.

Modell för versamhets- och kompetensanalys

Verksamhet- och kompetensanalys