Mallar och stöddokument för rekrytering

Denna sida är en samlad plats för alla mallar och andra stöddokument för rekryteringsprocessen. Här hittar du bland annat mallar för anställningsprofiler, intervjuguide, mall för beslut om sakkunniga och checklistan för introduktion av nyanställda.

Kort om anställningsprofiler

Inför en rekrytering tas det fram en profil för anställningen som ska tillsättas. Anställningsprofilen utgör grunden för annonsen för den lediga tjänsten och innehåller en arbetsbeskrivning och vilka kompetenser som krävs och värderas i urvalet.

Anställningsprofilen styr vilka sökande som kan komma i fråga för anställningen. Vid rekrytering av lärare utgår anställningsprofilen från behörighet och bedömningsgrunder som beskrivs i Linnéuniversitetets anställningsordning.

Mallar som används när en anställningsprofil tas fram finner du här ovanför. Mallen kompletteras med aktuella skrivningar som beskriver verksamheten där rekryteringen görs. Aktuell kompetensförsörjnings- och verksamhetsplanering är utgångspunkter för den behovsanalys som görs inför att en anställningsprofil tas fram. HR-partner stöttar framtagning av anställningsprofilen.