Rekryteringsprocessen

Varje rekrytering är en investering och du som chef kan göra stor skillnad! Våra rekryteringar ska ske så strukturerat och kvalitetssäkert som möjligt. Det uppenbara målet är att anställa rätt kompetens till rätt anställning. Men att kandidater som söker jobb hos oss får en positiv upplevelse - oavsett om de erbjuds en anställning eller inte - är minst lika viktigt. Därför har vi utvecklat en gemensam och anpassningsbar rekryteringsprocess, som lägger en gemensam grund att ta avstamp i vid varje rekrytering, oavsett vilken typ av anställning som ska tillsättas.

Universitetets rekryteringsrocess har anpassningsbara moment beroende på om rekryteringen innehåller en sakkunniggranskning som urvalsmetod eller inte. Normalt sett ingår sakkunniggranskning samt provföreläsning vid tillsvidareanställningar för lektorer och professorer, medan det kan variera för adjunktstjänster. Andra rekryteringar innehåller normalt sett inte en sakkuniggranskning. 

Om du har en misstanke om att antalet sökande kan bli få till den aktuella roller eller om rekryteringen sker inom ramen för särskilda satsningar finns det stödpaket att ta till. De guidar dig i hur man kan anpassa rekryteringsprocessen vid just sådana tillfällen.
Läs mer om stödpaketet vid svårrekryterade roller
Läs mer om stödpaketet vid särskilda satsningar

Nedan ser du en processbild med de steg som är utgångspunkten i universitetets gemensamma rekryteringsprocess. Sedan följer en processbeskrivning med mer information om respektive steg i processen.

Rekryteringsprocessen
Processbilden visar den gemensamma utgångspunkten för universitetets rekryteringar.

Processbeskrivning

Utforska de olika stegen i rekryteringsprocessen under respektive rubrik nedan. Du får en beskrivning för vardera steg från behovsanalys till introduktion och du ser vilket ansvar du som rekryterande chef har. Dessutom hittar du länkar till de mallar och verktyg som stöttar vid respektive aktivitet i rekryteringsprocessen. Vill du ha en överblick över samtliga mallar och verktyg, så kan du besöka sidan Mallar för rekrytering.