Resor

Resebyrå: Stureplans Resor  

Linnéuniversitetet har ett ramavtal kring resebyråtjänster med Stureplans Affärsresebyrå AB. Enkla resor bokas via onlineverktyget, därefter e-post  (obs: bifoga resebeställningsformulär) och vid komplicerade resor kontakta personlig service.

Resenärsprofil är tvingande

För att boka resor och logi via Stureplans Resor krävs att du har en resenärsprofil upplagd. Saknar du en resenärsprofil, kontakta i första hand ditt fakultetskansli för hjälp med inlogging. Centrala avdelningar kontaktar central resesamordnare.  

Resor med tåg til övriga Sverige går också bra att boka direkt på www.sj.se eller i SJ:s app. De statliga ramavtalshotellen går att direktboka på hotellet. Se ytterligare information under sidan "Boka statligt ramavtalshotell".

Reseapp - boka resa mellan orterna 

Alla resor mellan Kalmar och Växjö företas med tåg och färdbevis bokas i appar. Obs vid köp i KLT-appen så ska du alltid använda funktionen "sök och köp resa" för att erhålla en biljett som gäller över länsgränsen. Färdbevis med Öresundståg och Krösatåg köper du i Kalmar Länstrafikens företagsapp och för resa med SJ:s regionaltåg via SJ:s app eller www.sj.se

Saknar du åtgång till apparna kontakta ditt fakultetskansli. Centrala avdelningar kontaktar central resesamordnare för mer information om åtgång till apparna.

Får du problem med appen vid köp av biljett som inte är ett större tekniskt fel på appen, testa med att uppdatera appen, logga ut och logga in igen.

Vid tekniskt fel på KLT-appen

Uppstår ett tekniskt fel i appen, serverfel eller liknande, vänligen hjälp till att felanmäla genom att direkt när felet uppstår sända ett meddelande till: kltforetag@regionkalmar.se

Resevillkor - aktiverad biljett ett måste före ombordstigning 

Observera att biljett köpt i KLT-appen ska vara aktiverad före ombordstigning! Du som resenär ansvarar för att du kan visa upp ett giltigt färdbevis. Läs mer om resevillkoren i appen under Mer/Resevillkor. Om biljetten inte är aktiverad så utfärdas böter på för nuvarande 1400 SEK.

Vid tekniskt fel på SJ-appen

Har du tidigare haft en koppling till sj:s kundregister, och saknar "Boka med företagsavtal" när du öppnar appen? Då måste du logga ut och logga in igen alt installera om appen. Om felet kvarstår kontakta SJ:s kundtjänst företag.

Begär förseningsersättning

När tåget är försenat så har Lnu rätt till förseningsersättning. Följ länken nedan. Utbetalning sker via SUS (Swedbanks utbetalningssystem), värdekod eller till bankgiro. För att ersättningen ska utbetalas till Lnu så ska du fylla i myndighetens bankgiro 454-4383, under fritext.

https://kalmarlanstrafik.se/Kundservice/ansok-forseningsersattning-eller-aterbetalningreklamation/

Personsäkerhet vid utlandsresor i tjänsten

HR-avdelningen har tagit fram dokumentet "Utlandsresor i tjänsten. Riktlinjer för personsäkerhet" för att öka din medvetenhet om möjliga risker vid tjänsteresor utomlands. Dokumentet innehåller punkter du kan tänka på innan avresa, under själva resan, och om en kris skulle uppstå. Du hittar dokumentet "Utlandsresor i tjänsten - Riktlinjer för personsäkerhet" här.

Försäkringsintyg vid tjänsteresa utomlands: NYHET

Ny införs en ny rutin i samband med tjänsteresa. Du ska som anställd ta med dig ett försäkringsintyg vid tjänsteresa utomlands. Detta för att det tydligt ska framgå att du har en tjänstereseförsäkring som Linnéuniversitetet tecknat via Kammarkollegiet. Försäkringsintyget ersätter Försäkringskortet som vi använde tidigare.

Intyget kan även användas vid ansökan om visum eller liknande.

Även utländska besökare som omfattas av försäkring genom Linnéuniversitetet bör ha ett försäkringsintyg vid resa.  

Försäkringsintyg hanteras av HR-avdelningen. Kontakta din HR-partner. 

För egen bil i tjänsten gäller följande i vår tjänstereseförsäkring:

2.11 Självriskskydd

Vid skada som inträffar under tjänsteresa med resenärens privata bil eller MC (ej hyrbil) ersätts självrisken i trafik-, delkasko- eller vagnskadeförsäkringen / garantin med sammanlagt högst SEK 8 000, förutsatt

  • att skadan har reglerats genom bilens försäkring,
  • att skadekostnaden överstiger självrisken samt
  • att självrisken inte kan ersättas av annan.

Kostnader för hyrbil under reparationstiden ersätts inte. Förlust av bonus eller motsvarande ersätts inte.

Håll koll på säkerhetsläget vid utrikesresor

Observera att Utrikesdepartementet (UD) kan avråda från resor till länder eller områden med hänsyn till aktuellt säkerhetsläge. Aktuella uppgifter finns på UD:s webbplats UD avråder från resor Titta också på dokumentet om förberedelser och beredskap i samband med utlandsresor i tjänsten, finns att hitta här "Utlandsresor i tjänsten - Riktlinjer för personsäkerhet".

Observera! Om du bokar din resa via vår resebyrå Stureplans Resor så har de kontroll på vilka råd som gäller vid aktuellt tillfälle.

Resekonto hos Lingmerths resebyrå stängt!

Linnéuniversitetet ska följa LOU, därmed är det resekonto som är kopplat till Lingmerths resebyrå stängt.

Det är avtalsbrott att göra inköp via andra kanaler än den upphandlade resebyrån Stureplans Resor. Linnéuniversitetet har även avtal med SJ och Kalmar läns trafiken för tåg/bussresor i Sverige och för utlandsresor med tåg finns avtal att tillgå med Centralens resebutik i Kalmar.

Kontaktuppgifter till Stureplans Resor hittar du på sidan "Boka resa". Information om hur du bokar tåg, se https://lnu.se/medarbetare/stod-och-service/resor/boka-resa/

Tidpunkt för inlämnande av reseräkning

Om arbetsgivaren inte beslutar om något annat, är rätten till förmåner enligt detta avtal för viss månad förfallen om reseräkning inte har getts in inom ett år efter utgången av den månaden. (Villkorsavtalet 10 kap. 11 §).

Frågor?

Har du ytterligare frågor kring ditt resande kontakta resesamordnare Niklas Johansson, 0480-44 60 97 eller e-posta din fråga till resor@lnu.se

Har du frågor kring reseräkning, reseförsäkring och personsäkerhet i samband med tjänsteresa kontakta HR-avdelningen.