Resor

Stureplans Affärsresebyrå  

Linnéuniversitetet har ett ramavtal kring resebyråtjänster med Stureplans Affärsresebyrå AB. Tjänsteresor ska helst bokas via onlineverktyget, därefter via mejl med ett bifogat resebokningsformulär. Är det en komplicerade resa kan du kontakta personlig service via telefon eller mejl. Logga in på Stureplans webbplats genom att följa länken här under.

Inloggning Stureplans Resor

Resenärsprofil är tvingande

För att boka resor och logi via Stureplans Resor krävs att du har en resenärsprofil upplagd. Saknar du en resenärsprofil, kontakt central resesamordnare, Niklas Johansson. 

Resor med tåg til övriga Sverige går bra att boka direkt på www.sj.se eller i SJ:s app. De statliga ramavtalshotellen går att direktboka via det valda hotellet. Se ytterligare information under sidan "Boka statligt ramavtalshotell".

KLT-app för resor mellan Kalmar - Växjö

Kalmar Länstrafik har avvecklat sin app för företag (som vi vid Linnéuniversitetet använde tidigare) och använderr sig numera av den KLT-app som används av privatpersoner.

För att kunna använda appen behöver du kontatkta resesamordnaren så får du sms och mejl med instruktoner och du kan därmed skapa din profil. Engångskoden som används för registrering är endast giltig i sju dagar, behöver du en ny, kontakta Niklas Johansson via mejl.

  • Ladda ned appen Kalmar Länstrafik, om du inte redan har den. Det är alltså appen med gul-röd symbol.
  • Registrera dig via det sms eller mejl som du har fått från KLT.
  • Under Mer - Min profil  – Betalmedel - Andra betalmedel - Lägg till faktura via Allpay, fyller du i användarnamn och engångskod som du fick via sms
  • Nu är det klart!

Nyhet gällande 24-timmarsbiljetter i KLT-appen

När du ska resa tur och retur Kalmar/Växjö över dagen ska du boka en 24-timmarsbiljett i KLT-appen. Den är giltig på avgångar både från Öresundståg och SJ. Du behöver alltså inte ta hänsyn till vilken avgång du ska ta utan biljetten gäller samtliga.

För att hitta alternativet 24-timmarsbiljett söker du fram din resa och sen trycker Välj (den gula rutan), Under fliken Enkelbiljett ändrar du till periodbiljett, då ändras priset, tryck klar och sedan köp. 

Alla resor mellan Kalmar och Växjö företas med tåg och färdbevis bokas i appar. Färdbevis med Öresundståg och Krösatåg köper du i KLT-appen och för resa med SJ:s regionaltåg via SJ:s app eller www.sj.se

Får du problem med någon app som inte beror på ett större tekniskt fel, testa med att uppdatera appen, logga ut och logga in igen. 

På KLT:s hemsida finns korta instruktionsfilmer samt vanliga frågor och svar som kan vara användbara. https://kalmarlanstrafik.se/kop-biljett/app/

Vid tekniskt fel på KLT-appen

Uppstår ett tekniskt fel i appen, serverfel eller liknande, vänligen hjälp till att felanmäla genom att direkt när felet uppstår sända ett meddelande till: kltforetag@regionkalmar.se

KLT-appen funkar inte i Android med gammalt operativsystem

Appen stödjer endast mobiler med uppdaterade operativsystem,å Android 4.3 till 9, och däremellan. Med uppdaterat operativsystem funkar säkerheten fint i KLT-appen. Däremot inte i Android 8. Uppdatera mobilen regelbundet så att uppdateringarna går igenom, i annat fall kontakta Infocenter och byt ut din telefon.

Resevillkor - aktiverad biljett ett måste före ombordstigning 

Observera att en biljett som är köpt i KLT-appen ska vara aktiverad före ombordstigning. Du som resenär ansvarar för att du kan visa upp ett giltigt färdbevis.

Vid tekniskt fel på SJ-appen

Har du tidigare haft en koppling till SJ:s kundregister, och saknar "Boka med företagsavtal" när du öppnar appen? Då måste du logga ut och logga in igen alt installera om appen. Om felet kvarstår kontakta SJ:s kundtjänst för företag.

Begär förseningsersättning

När tåget är försenat så har vi rätt till förseningsersättning. Följ länken nedan. Utbetalning sker via SUS (Swedbanks utbetalningssystem), värdekod eller till bankgiro. För att ersättningen ska utbetalas till Lnu så ska du fylla i myndighetens bankgiro 454-4383, under fritext.

https://kalmarlanstrafik.se/Kundservice/ansok-forseningsersattning-eller-aterbetalningreklamation/

https://www.sj.se/sv/kundservice/fragor-och-svar.html/5014-hur-ansoeker-jag-om-ersaettning-vid-foersening

Personsäkerhet vid utlandsresor i tjänsten

HR-avdelningen har tagit fram dokumentet "Utlandsresor i tjänsten - Riktlinjer för personsäkerhet" för att öka din medvetenhet om möjliga risker vid tjänsteresor utomlands. Dokumentet innehåller punkter du kan tänka på innan avresan, under själva resan, och om en kris skulle uppstå. Du hittar dokumentet "Utlandsresor i tjänsten - Riktlinjer för personsäkerhet" här.

Försäkringsintyg vid tjänsteresa utomlands: 

Du som anställd ska ta med dig ett försäkringsintyg vid tjänsteresa utomlands. Detta för att det tydligt ska framgå att du har en tjänstereseförsäkring som Lnu tecknat via Kammarkollegiet. Försäkringsintyget ersätter Försäkringskortet som vi använde tidigare.

Intyget kan även användas vid ansökan om visum eller liknande.

Även utländska besökare som omfattas av försäkring genom Lnu bör ha ett försäkringsintyg vid resa.  

Försäkringsintyg hanteras av HR-avdelningen. Kontakta din HR-partner. 

För egen bil i tjänsten gäller följande i vår tjänstereseförsäkring:

Självriskskydd

Vid skada som inträffar under tjänsteresa med resenärens privata bil eller MC (ej hyrbil) ersätts självrisken i trafik-, delkasko- eller vagnskadeförsäkringen / garantin med sammanlagt högst SEK 8 000, förutsatt

  • att skadan har reglerats genom bilens försäkring,
  • att skadekostnaden överstiger självrisken samt
  • att självrisken inte kan ersättas av annan.

Kostnader för hyrbil under reparationstiden ersätts inte. Förlust av bonus eller motsvarande ersätts inte.

Håll koll på säkerhetsläget vid utrikesresor

Observera att Utrikesdepartementet (UD) kan avråda från resor till länder eller områden med hänsyn till aktuellt säkerhetsläge. Aktuella uppgifter finns på UD:s webbplats UD avråder från resor. Titta också på dokumentet om förberedelser och beredskap i samband med utlandsresor i tjänsten, finns att hitta här "Utlandsresor i tjänsten - Riktlinjer för personsäkerhet".

När du har bokat din resa via vår resebyrå Stureplans Resor så har de koll på vilka råd som gäller vid aktuellt tillfälle via deras tjänst Omvärldsbevakning.

Resekonto hos Lingmerths resebyrå stängt

Lnu ska följa Lagen om Offentlig Upphandling, därmed är det resekonto som är kopplat till Lingmerths resebyrå som vi hade tidare stängt. Samtliga anställda ska boka resor via Stureplans Resebyrå.

Tidpunkt för inlämnande av reseräkning

Om arbetsgivaren inte beslutar om något annat, är rätten till förmåner enligt detta avtal för viss månad förfallen om reseräkning inte har getts in inom ett år efter utgången av den månaden. (Villkorsavtalet 10 kap. 11 §).

Frågor?

Har du ytterligare frågor kring ditt resande kontakta resesamordnare Niklas Johansson, 0480-44 60 97 eller via mejl.

Har du frågor kring reseräkning, reseförsäkring och personsäkerhet i samband med tjänsteresa, kontakta HR-avdelningen.