Resor

Information om Coronaviruset och covid-19

Information och FAQ till studenter

Information och FAQ till medarbetare

Reseapp ersätter tågkort från 2021

Under hösten 2020 bytte länstrafiken i södra Sverige system för att anpassa sig till en ny nationell biljettstandard. Alla resor mellan Kalmar och Växjö företas med tåg och färdbevis bokas i appar. Du köper resa med Öresundståg och Krösatåg via Kalmar Länstrafikens företagsapp och för resa med SJ:s regionaltåg via SJ:s app. Får du problem vid köp av biljett i SJ-appen, testa med att uppdatera appen, logga ut och logga in igen.

Personsäkerhet vid utlandsresor i tjänsten

HR-avdelningen har tagit fram dokumentet "Utlandsresor i tjänsten. Riktlinjer för personsäkerhet" för att öka din medvetenhet om möjliga risker vid tjänsteresor utomlands. Dokumentet innehåller punkter du kan tänka på innan avresa, under själva resan, och om en kris skulle uppstå. Du hittar dokumentet "Utlandsresor i tjänsten - Riktlinjer för personsäkerhet" här.

Försäkringsintyg vid tjänsteresa utomlands: NYHET

Ny införs en ny rutin i samband med tjänsteresa. Du ska som anställd ta med dig ett försäkringsintyg vid tjänsteresa utomlands. Detta för att det tydligt ska framgå att du har en tjänstereseförsäkring som Linnéuniversitetet tecknat via Kammarkollegiet. Försäkringsintyget ersätter Försäkringskortet som vi använde tidigare.

Intyget kan även användas vid ansökan om visum eller liknande.

Även utländska besökare som omfattas av försäkring genom Linnéuniversitetet bör ha ett försäkringsintyg vid resa.  

Försäkringsintyg hanteras av HR-avdelningen. Kontakta din HR-partner. 

När du väljer att köra egen bil i tjänsten gäller följande i vår tjänstereseförsäkring:

2.11 Självriskskydd

Vid skada som inträffar under tjänsteresa med resenärens privata bil eller MC (ej hyrbil) ersätts självrisken i trafik-, delkasko- eller vagnskadeförsäkringen / garantin med sammanlagt högst SEK 8 000, förutsatt

  • att skadan har reglerats genom bilens försäkring,
  • att skadekostnaden överstiger självrisken samt
  • att självrisken inte kan ersättas av annan.

Kostnader för hyrbil under reparationstiden ersätts inte. Förlust av bonus eller motsvarande ersätts inte.

Håll koll på säkerhetsläget vid utrikesresor

Observera att Utrikesdepartementet (UD) kan avråda från resor till länder eller områden med hänsyn till aktuellt säkerhetsläge. Aktuella uppgifter finns på UD:s webbplats UD avråder från resor Titta också på dokumentet om förberedelser och beredskap i samband med utlandsresor i tjänsten, finns att hitta i högermarginalen "Utlandsresor i tjänsten - Riktlinjer för personsäkerhet".

Observera! Om du bokar din resa via vår resebyrå Lingmerths så har de kontroll på vilka råd som gäller vid aktuellt tillfälle.

FAQ om Coronaviruset

Nu finns en FAQ om Corona. Du hittar den här. 

Lingmerths bokar våra resor 

Linnéuniversitetet har Lingmerths Resebyrå som leverantör när det gäller bokning av resor. Via Lingmerths kan du själv boka din resa online (gäller ej utanför Norden eller Europa), via personlig service eller via ett enkelt bokningsformulär. 

Nyhet 2021! Lingmerths har ett nytt tågbokningssystem, A-train, som möjliggör bokning av tåg i alla länder i Europa. Tyvärr så är inte Storbritannien med i A-train. 

För att veta mer om Lingmerths som resebyrå, se endan länk.
Läs mer om Lingmerths

För att boka resa, se nedan länk
Boka resa

Tidpunkt för inlämnande av reseräkning

Om arbetsgivaren inte beslutar om något annat, är rätten till förmåner enligt detta avtal för viss månad förfallen om reseräkning inte har getts in inom ett år efter utgången av den månaden. (Villkorsavtalet 10 kap. 11 §).

Frågor?

Har du ytterligare frågor kring ditt resande kontakta resesamordnare Caisa Oskarsson, 0480-44 60 51. Har du frågor kring reseräkning, reseförsäkring och personsäkerhet i samband med tjänsteresa kontakta HR-avdelningen.