Jordglob

Boka resa

Här hittar du information om hur du bokar din tjänsteresa, gör en resenärsprofil eller bokar via ett beställningsformulär. Alla resebokningar ska göras med den upphandlade resebyrån Lingmerths Resebyrå. Det finns också information om hur den kompletterande reseförsäkringen fungerar och hur du reklamerar en resa med SJ.

Information om Coronaviruset och covid-19

Information och FAQ till medarbetare 

Information och FAQ till studenter

Boka resa

Du kan boka din resa online, eller via personlig service eller via ett enkelt beställningsformulär.

Lingmerths webportal

Personlig Service

Öppettider: Mån-Fre 08:00-17:00
För personlig service ring: 010-122 67 45
E-post: lnu@lingmerths.se

Vid akuta ärenden utanför kontorstid, ring följande nummer för vidarekoppling till Lingmerths 24-timmarsservice. (Tjänsten är avgiftsbelagd.)
Telefon: 010-122 67 45
Från utlandet: +46 10 122 67 45

Svar via e-post kommer att ske från lnu@lingmerths.se eller vaxjo@lingmerths.se
E-post till personlig resesäljare besvaras ej vid frånvaro.

Resenärsprofil

För att Lingmerths ska kunna erbjuda bästa möjliga service och säkerhet vid resebeställningar ber de dig registrera din resenärsprofil. Resenärsprofilen får du tillgång till genom att fylla i profilformuläret (pdf), som du hittar på Lingmerths webbportal. Du får sedan ett mail med dina inloggningsuppgifter där du snabbt och enkelt kan lägga in dina person- och tjänsteuppgifter.

Du ansvarar själv för registrering och eventuella ändringar av din resenärsprofil.

Boka via beställningsformulär

Om du önskar skicka din reseförfrågan via e-post istället ber Lingmerths dig använda ett beställningsformulär (pdf) för att säkerställa att uppgifterna blir rätt och för att kunna erbjuda dig ett bra reseförslag.

Grupp och event

Lingmerths kan även vara behjälpliga med bokningar gällande gruppresa, kick-off eller konferens med alla olika typer av tjänster som är relaterade till resande såsom bokning av inrikesflyg, utrikesflyg, konferenser, hotell, hyra bil med mera.

Kompletterande reseförsäkring

Från och med 1 december 2019 är Moderna försäkringar försäkringsgivare för resekontot. Reseförsäkringen gäller endast vid bokning/köp av resor genom Lingmerths resebyrå. Ta del av de fullständiga försäkringsvillkoren innan du anmäler en skada, se länk nedan eller läs mer hos Diners TAC.
Kompletterande reseförsäkring

Reklamation av resa med SJ

Om du drabbas av förseningar vid resa med SJ så ska du reklamera resan.
E-posta SJ:s kundservice: kundservice@sj.se
uppge bankgiro 454-4383, ditt referensnummer och ditt namn så sker återbetalningen till rätt institution/avdelning.

Vid bokning av återbetalningsbar biljett

Alla återbetalningar för en ej utnyttjad biljett som avbokats enligt gällande regler, krediteras konto på Linnéuniversitetet.

Kontaktuppgifter inom Linnéuniversitetet

Om du har frågor eller problem kring dina resebeställningar, vänligen kontakta din reseansvarige på din fakultet.

Utlandsresor i tjänsten 

För att öka din medvetenhet om möjliga risker vid tjänsteresor utomlands. Har personalavdelningen tagit fram dokumentet Utlandsresor i tjänsten - Riktlinjer för personsäkerhet. Dokumentet innehåller punkter du kan tänka på innan avresa, under själva resan, och om en kris skulle uppstå.

Håll koll på säkerhetsläget vid utrikesresor

Utrikesdepartementet (UD) kan avråda från resor till länder eller områden med hänsyn till aktuellt säkerhetsläge. Aktuella uppgifter finns på utrikesdepartementets  webbplats för reserekommendationer. 

Om du bokar din resa via vår resebyrå så har de kontroll på vilka råd som gäller vid aktuellt tillfälle.

Utrikesresa

En resenär ska lämna in reseräkning till universitetet snarast och senast tre månader efter det att resan eller förrättningen har avslutats
(Utlandsreseavtalet, 10 §).