Information om Eurocard

Riksgälden har tecknat ett ramavtal för korttjänster med SEB Kort och Eurocard. Ramavtalet trädde i kraft 1 september 2021.


Myndighetskorten är avgiftsfria och det tas inte ut några kostnader i samband med valutaväxling och kontantuttag (gäller endast myndighetskort). Kontantuttag är inte möjligt med ett limitkort. På limitkorten finns även en övre inköpsgräns på 30 dagar. När det gäller myndighetskorten är det inga större förändringar i villkoren, men däremot i de kort där du har personligt betalningsansvar, se information nedan.

Förifyllda ansökningsblanketter med vårt avtalsnummer mm till limiterat kort finns på den här sidan. Ansökningsblankett för inköpskonto och länk för ansökan om personligt kreditkort, kontakta central resesamordnare enligt kontaktuppgifter nedan.

Tänk på att det kan krävas giltigt e-legitimation vid köp över nätet. Det är endast den person som ansvarar för ett kreditkort eller inköpskonto som kan legitimera sig med sin e-legitimation (Bank-Id).

Eurocard informerar - Ett inköp kan komma att avvisas!

Information från Eurocard - För att generellt förhindra missbruk finns underliggande säkerhetsparametrar på alla Eurocardkort och inköpskonton. Det innebär att även om en transaktion ligger inom kreditgränsen så kan den komma att avvisas baserat på dessa säkerhetsparametrar.

Begränsningar på en branschkategori baseras på de branschkoder (MCC) som är definierade i Mastercard-nätverket. Begränsningar av myndighetens kredit baseras då utifrån den branschkod som inlösaren har hos Mastercard.

NYHET!

Lnu har tecknat ett tilläggsavtal med Eurocard som förenklar hantering av kvitton. Mer om digitala kvitton finns att läsa i Eurocard-appen som du laddar ner från Eurocard/SEB kort. Samtliga kvitton som erhålls i original idag ska även fortsättningsvis sändas till ekonomi-administrationen enligt tidigare rutin.

Eurocard appen

Med Eurocard-appen får du full kontroll på dina betalningar och kvitton. I appen ser du din limit, ditt saldo, transaktioner och fakturor. Här finns en rad funktioner för smartare hantering av dina utgifter. Du kan exempelvis skanna och spara dina papperskvitton med appen.

Ladda ner appen via App Store (I-phone) eller i Google Play (Android)  

app-store.png google-play.png

Följande korttyper gällande Eurocard Corporate finns:

Kreditkort utan limit - Myndighetens betalningsansvar

Enligt riktlinjer från ESV ansöker myndigheten inte om kreditkort med hög limit.

För de som har ett olimiterat kort idag, så kallat myndighetskort, så ska originalkvitto lämnas till ekonomiadministratör enligt tidigare rutin. Detta kort ska vid anställningens upphörande, klippas mitt itu och meddelande härom skickas till central resesamordnare enligt kontaktuppgifter nedan. 

Limit (inköpskort) - Myndigheten betalningsansvarig - Central fakturering 

Myndighetskort med limit per inköp eller per månad

Ansökningsformulär finns nedan. Närmaste chef ska godkänna och signera ansökan innan den sänds till central resesamordnare, se kontaktinformation nedan.

Ett limiterat kort kan beställas av den personal, som hanterar betalning för exempelvis fakultetens konferenser utomland eller har behov för att göra inköp hos inköpsställen som inte kan fakturera myndigheten. Köpgräns (limit per inköp och per månad) meddelas på ansökningsblanketten. Kvitto ska redovisas mot faktura. Originalkvitto ska lämnas till ekonomiadministratör enligt tidigare rutin och fakturan ska vara godkänd i EFH-flödet i god tid före förfallodatum. Kortinnehavare som missbrukar sitt kort eller inte följer reglerna kan komma att förlora rättighet att inneha ett myndighetskort.

Detta kort ska vid anställningens upphörande, klippas mitt itu och meddelande härom ska skickas till central resesamorndare enligt nedan. 

Inköpskonto - (Purchasing account) Central fakturering

Ett kortlöst kortkonto som kan användas av flera personer hos myndigheten. Används där kortköp utan fysisk kortbricka är nödvändig, t ex vid internetköp. Ansökan fylls i av en administratör, som blir ansvarig för kontot. Administratören styr vem som kan handla på kontot.

Ansökan ska godkännas av närmaste chef, e-postas därefter till central resesamordnare som ombesörjer att firmatecknare (ekonomichef) godkänner ansökan.

Personligt betalningsansvar

Kortet som kan beställas av alla anställda är en kostnadsfri anställningsförmån. Årsavgiften fn. 48 kr/ kort belastar Lnu centralt. Därför är det viktigt att du meddelar oss när du avslutar din anställning.

Kontakta central resesamordnare enligt nedan för tillgång till en elektronisk ansökningslänk. Ansökan signeras med BankID. Om du väljer att inte signera din ansökan med BankID ska du printa den färdiga ansökan och skicka den med post till SrEB Kort enligt information i ansökan. 

Enligt penningtvättslagen genomför Eurocard kontinuerligt förfrågningar till innehavare av personliga kreditkort i syfte att regelbundet uppdatera den information de har om dig. Eurocard sänder e-post och sms med begäran om uppdatering av uppgifter. 

Vi rekommenderar att du inte trycker på länkar i e-post. Ladda ner Eurocards App och besvara frågorna den vägen eller logga in på Eurocards hemsida. Appen underlättar även i andra kontakter med Eurocard. Läs mer på Eurocards hemsida under Privat.

OBS! Viktigt information kring personliga kreditkort

  • nyhet årsavgift 48 kr/kort och år.
  • personligt kreditkort utgår när din anställning upphör. Meddela Eurocard att kortet ska makuleras: 08-146737.
  • betalningsalternativ: endast e-faktura, vilket innebär att du måste ansluta dig till e-faktura eller autogiro via din internetbank. Kontakta din bank för ytterligare information om e-faktura. 
  • kompletterande reseförsäkringen med avbeställningsskydd ingår ej i personligt kreditkort.
  • flera smarta funktioner som möjlighet att kunna öppna och stänga för näthandel samt sätta beloppsgränser och spärr för vissa regioner. Ladda ner Eurocards app för att veta mer!

Vid anställningens upphörande: Säg upp ditt kort genom att kontakta Eurocards kundtjänst, telefonnummer till kundtjänst återfinns på kortets baksida. Kortet ska klippas mitt itu efter uppsägningen. Har du vid anställningens upphörande ej meddelat Ek.avd eller kontaktat Eurocard så avslutas ditt kort utan någon påminnelse därom.

Kontakta Niklas Johansson, central resesamordnare enligt kontaktuppgifter nedan för att erhålla villkor, ansökningsblanketter och/eller ansökningslänk till kort med privat betalningsansvar. 

Kontaktuppgifter: Niklas Johansson, Ekonomiavdelningen, Kalmar. 

Telefon: 0480-44 60 97 eller mejla niklas.johansson@lnu.se