Boka hyrbil, taxi och beställa buss

Här hittar du information om hur du hyr bil, beställer buss eller taxi och vilka ramavtal som gäller för universitetet. Kontrollera din bokning och fakturan mot prislistan som du hittar på Kammarkollegiets hemsida:  https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/resor-och-boende/fordonsforhyrning-och-taxitjanster/fordonsforhyrning/?value=188046

Hyra bil 

Boka din hyrbil i god tid före avresa!

Efterfrågan är stor på hyrbilar så boka i god tid före din resa. 

Linnéuniversitetets ramavtal omfattar fordonsförhyrning av bil, minibuss och lätt lastbil upp till 3,5 ton. Ramavtalet är indelat i två områden; korttidsförhyrning och långtidsförhyrning. Fast avropsordning gäller endast vid korttidsförhyrning.

Upphandlingen är genomförd utifrån ställda krav på utsläpp koldioxid per km. I första hand ska du avropa en miljöbil och hyrbilsföretagen ska erbjuda en miljöbil. Finns ingen miljöbil att tillgå för tillfället så kan de erbjuda en bil enligt baskraven osv.

För ytterligare information kring ramavtalens prisbild eller ställda miljökrav, se upphandlingsdokument på www.avropa.se eller förordning (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar. https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/resor-och-boende/fordonsforhyrning-och-taxitjanster/fordonsforhyrning/?value=188046. 

Boka hyrbil via Stureplans resebyrå eller direkt hos hyrbilsföretaget

Det går bra att boka hyrbil via vår resebyrå. Då gör du på samma sätt som vid en vanlig bokning och inga avtals- eller kundnummer till hyrbilsföretagen krävs. Du bokar din hyrbil genom rangordningen nedan, dvs att du ska kolla med leverantör nr 1 först, kan de inte leverera så vänder du dig till nr 2 osv.

Om du väljer att boka direkt hos hyrbilsföretaget så informera om att du önskar boka hyrbil under det statliga ramavtalet. Kontakta resesamordnaren för avtals- och kundnummer innan du kontaktar hyrbilsföretagen. Önskar du hyra bil på annan ort, se kontaktuppgifter på hyrbilsföretagens hemsida. 

Ska du färdas en längre sträcka med en elbil eller hybridbil (speciellt under vintertid) så bör du meddela hyrbilsföretaget detta när du bokar. Alla elbilar ska vara laddade till 90%, att inte ladda fullt är för att förlänga batteriets livslängd.  Kontrollera innan avfärd att elbilen är laddad till 90%. Elhybrider ska klara 5 mil på en laddning, i annat fall reklamera direkt till hyrbilsföretaget. 

1. Sixt rent a car (Nordic MasterCar AB)
Kalmar

Telefon: + 46 (0)480- 49 20 00
E-post: kalmar@sixt.se 

Växjö 

Telefon: + 46 (0)470 - 34 77 50 
E-post: vaxjo@sixt.se

2. Mabi Sverige AB

Kalmar 

Telefon: + 46 (0)480- 158 22
E-post: kalmar@mabi.se

Växjö 

Telefon: + 46 (0)470 - 74 98 00 
E-post: vaxjo@mabi.se

3. Hertz Kalmar

Telefon; +46 (0)480 - 944 20
E-post; hertz.kalmar@liljasbil.se

Telefon; +46 (0)470-77 57 12 
E-post; hertz.vaxjo@liljasbil.se 

Hertz tillämpar elektroniska hyreskontrakt

Kontraktet sänds till den e-postadress som du uppgav i bokningen. Avsändare är "noreply at hertzpolestar.net". Om du har du frågor kring innehållet i kontraktet eller hur du går tillväga för att godkänna ett elektroniskt hyreskontrakt vänd dig till det Hertz-kontor där du bokat bilen.

Hertz har ett tjugotal elbilar per station ( Renault Zoe/Megane samt Volvo XC40/C40) och ett tiotal laddhybrider (Renault Megane/Captur). (2023-01-27)

4. Europcar (uppge universitetets kundnummer) 

Kalmar

Telefon; +46 (0)480 - 137 50 
E-post: kalmar@europcar.se

Växjö

Telefon: + 46 (0)470-75 31 02
E-post: vaxjo@europcar.se

Tänk på att kontrollera bilen innan du kör iväg, läs mer om det under rubriken "Kontrollera bilen"

Hyr ett fordon under en längre tid

Långtidsförhyrning avser förhyrning om minst 1 månad upp till upp till 11 månader och 30 dygn. Här gäller ingen fast avropsrangordning utan möjlighet att fritt välja leverantör.

Långtidsförhyrning: Europcar, Hertz, Mabi, Sixt. 
För ytterligare information eller frågor kring avtalet gå in på följande adress:
http://avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/resor-och-boende/

Leverans av fordon

Hyrbil/minibuss levereras utan kostnad under kontorstid, 08.00-17.00, till universitetet eller så hämtar hyrestagaren vid leverantörens utlämningsställe. All annan leverans eller utanför kontorstid enligt överenskommelse, se kostnad för leverans enligt prislista för respektive hyrbilsfirma på www.avropa.se

Universitetskajen

Vill du få hyrbilen levererad till Universitetskajen så kan nyckeln hämtas och lämnas i ett nyckelskåp. Nyckelskåpet är placerat i parkeringsgaraget i Hus Vita, plan 0 vid entrén mot kulverten som leder till hus Radix. Hyrbilsföretaget informerar om kod i samband med att du hyr bil.

Parkeringsplats i garaget under hus Vita. 

Det finns tre parkeringsplatser avdelade för hyrbilar i parkeringsgaraget i hus Vita, Stuvaregatan 8 varav en har elbilsladdning. Platserna är uppmärkta med skylt hyrbil.

OBS: stor risk för parkeringsböter om du parkerar i garaget på annan plats än särskilt uppmärkt med skylt hyrbil. Finns ingen ledig plats vid återlämning så meddela omedelbart hyrbilsföretaget.

Öppettider för garaget, Stuvaregatan 8:

Måndag-Torsdag 06.00-23.00. Fredag 06.00-19.00. Lördag-Söndag 06.00-17.00. Övriga tider kräver kort+kod för att öppna garageporten. 

Parkeringsplats Campus Växjö

Det finns fem uppmärkta parkeringsplatser för hyrbilar på parkering 10, Trummenvägen 2. På dessa platser ska hyrbilen stå, gäller även över natten. Nyckel till hyrbilen kan hämtas och lämnas på Infocenter, hus H, vardagar mellan kl. 08.00-16.00. För andra tider enligt överenskommelse med hyrbilsföretaget.

Aimo-park är ansvariga för kontroll av parkering 10 (det är inte tillåtet för vanliga personbilar att nattparkera). Tyvärr så bötfäller de även hyrbilar ibland. Om det händer så reklamera omedelbart boten till Madelaine Hedin, Lokal- och service. 

Kontrollera bilen

Tänk på att kontrollera bilen ut- och invändigt innan du tar den i bruk. Fotografera eventuella skador och kontakta omedelbart biluthyrningsfirman om du i samband med kontrollen hittar skador på bilen. Viktigt att du ej använder bilen innan du fått kontakt med biluthyrningsfirman om du upptäcker att den är skadad!

Batteriet i alla elbilar ska alltid vara laddade till 90% före avfärd. Kontrollera laddningen innan du kör iväg. Betänk att elbilens räckvidd är kortare vintertid än under den varma årstiden. Är bilen inte laddad till 90%, minus åtgång för att leverera den, när du tar den i bruk så kontakta genast biluthyrningsföretaget och reklamera. Elhybrider ska vara laddade för att klara fem (5) mil. Minus åtgång för att leverera den.

Självrisk

Självrisken är reglerad i det statliga ramavtalet. Vi har valt att det vid varje enskild bokning tecknas en självriskeliminering, (149 kr/dygn för bil och 186 kr/dygn för minibuss, lätt lastbil och skåpbil). Det innebär att vi inte betalar självrisk på 9500:- om olyckan skulle vara framme. Vill du boka utan självriskelimineringen måste du aktivt ange det vid bokningen. Då vi ofta kör ute i skog och mark, hyr till studenter, eller kör i stadsmiljö med trånga parkeringar så är det befogat ekonomiskt och tryggt att ha denna självriskeliminering som standard. Vi har även haft flera incidenter med stenskott som kostat vardera 9500:- i självrisk.

Ytterligare information om det statliga ramavtalet och samtliga prislistor för hyrbilar finns på https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/resor-och-boende/fordonsforhyrning-och-taxitjanster/

Behöver du hjälp?

Kontakta resesamordnare Niklas Johansson för information om avtalsnummer och kod m.m som behövs för att boka hyrbil hos respektive hyrbilsfirma. Det gäller även om du önskar hyra bil på annan ort. 

Beställa taxi 

Linnéuniversitetet avropar det statliga ramavtalet för taxitjänster med Flygtaxi Sverige AB. Önskar du en egen inloggning för att boka taxi, kontakta din kontaktperson för resor på din avdelning eller fakultet eller Niklas Johansson, ekonomiavdelningen. Det gäller endast taxi som inte är kopplad till en tåg- eller flygresa. Taxi i samband med tåg- och flygresa bokar du som tidigare via resebyrån. 

Tyvärr har Flygtaxi AB ibland problem med att leverera taxitjänster. På grund av låg efterfrågan under pandemin har många taxiföretag slutat köra. Nya underleverantörer är nu kontrakterade vilket förhoppningsvis leder till förbättrad service framöver.

Väntar du på beställd flyg- eller tågtaxi som inte dyker upp? Ring omgående Taxi på telefonnummer enligt din biljett/bokning!  Ring alltså direkt till taxileverantören enligt bokningen för att efterfråga taxin före du ringer till resebyrån. Du sparar tid!

För reklamation av taxitjänsten, kontakta resebyrån under kontorstid.

Beställa buss

Linnéuniversitetet har avtal med Bergkvarabuss för att tillhandahålla beställningsresor med buss. Uppdraget omfattar beställningsresor med buss från både Växjö och Kalmar.

Vid bokning av buss, kontakta Bergkvarabuss avseende leverans av busstjänster i Växjö och Kalmar.

Beställningsrutin

 • Beställning sker via e-post till kundteam@bergkvarabuss.se och ska innehålla följande uppgifter tillsammans med vårt kundnr 10381.

  • datum och önskade tider
  • adresser för hämtning och avlämning av resenärer
  • antal resenärer
  • kontaktuppgifter till angiven kontaktperson för den aktuella resan
  • eventuellt andra önskemål 
  • faktureringsuppgifter med aktuellt referensnummer.

Trafikledningen prissätter enligt avtal och skickar orderbekräftelse till den på Linnéuniversitetet som gjort beställningen.

Vid längre resor där övernattning för chaufför mm kan bli aktuellt får dom be om ett paketförslag för den resan. Vi har även skrivit in i avtalet att vi kan välja annan leverantör vid sådana typer av resor.

Beställning via telefon:

Under kontorstid 08:00-17:00, kundteam telefon: 010-25 20 500

För akuta ärenden efter kontorstid: 010-25 29 600