Kommunikationer Kalmar och Växjö

Här finns mer information kring att resa mellan Kalmar och Växjö.

Aktuellt just nu

  • Glöm inte att byta till ny resehandling för 2020!  

• Resehandling för tågresor mellan Kalmar och Växjö för 2020 är gul och är giltig vardagar från och med 2/1 2020.

 

Systemet för hur tågresorna mellan Växjö och Kalmar fungerar är detsamma under 2020, till ny information kommer. Du hämtar ut färdigtryckta resehandlingar hos ditt kansli eller avdelning. Handlingen ska innehålla namn och personnummer på den anställde. Närmaste chef skriva under och stämpla den. OBS: saknar resehandlingen uppgifter som är obligatoriska riskerar du böter på 1000 kr vid resa med tåg.  

 

Tågbiljetter Kalmar - Växjö

Biljettsystemet för tågresor mellan Kalmar och Växjö med Länstrafiken Kronoberg och Kalmar Länstrafik 2020.
Biljetten (resehandlingen, tågkort, resekort) gäller för 2 klass under perioden 2 januari-31 december 2020 gällande tjänsteresor med SJ Regionaltåg, Öresundståg eller Krösatåg.

Resehandlingen, tågkortet är för 2020 upptryckt i GUL färg. Kom ihåg att byta till ny resehandling före nästa tågresa mellan orterna. 

OBS! Resehandlingen är inte giltig lördag och söndag samt helgdag och den gäller enbart 2 klass utan platsreservation.

OBS! Resehandlingen gäller som biljett Kalmar - Växjö eller omvänt enligt de villkor som framgår på resehandlingen. Åker du längre sträcka, bokas biljett för aktuell sträcka, men sträckan Växjö - Kalmar eller omvänt har du redan biljett för om du har en godkänd resehandling. OBS:resegarantin gäller tyvärr inte för resa med resehandlingen. 

Reser du med en ogiltig resehandling eller med Lnu:s resehandling/tågkort på en helgdag innebär det böter på 1.000 kronor – eller avstigning vid nästa stopp. 

Resehandling och Försäkran angående intyg

Dokumentet Resehandling finns att hämta hos din reseansvarige på ditt kansli eller hos Infocenter i Kalmar eller Växjö.

Observera att det är två dokument och båda ska fyllas i. Försäkran angående intyg fyller man i en gång i samband med att man får sin första resehandling.

Försäkran angående intyg finns att hämta under S: \ gemensamt \ Resehandling Kalmar Växjö \ Resehandling \ 2020. Försäkran avser både tåg- och bussresor i tjänsten.