Tågbiljetter Kalmar - Växjö

Biljettsystemet för tågresor mellan Kalmar och Växjö med Länstrafiken Kronoberg och Kalmar Länstrafik 2020. Biljetten (resehandlingen, tågkort, resekort) gäller för 2 klass under perioden 2 januari-31 december 2020 gällande tjänsteresor med SJ Regionaltåg, Öresundståg eller Krösatåg.

Resehandlingen, tågkortet är för 2020 upptryckt i GUL färg. Kom ihåg att byta till ny resehandling före nästa tågresa mellan orterna. 

OBS! Resehandlingen är inte giltig lördag och söndag samt helgdag och den gäller enbart 2 klass utan platsreservation.

OBS! Resehandlingen gäller som biljett Kalmar - Växjö eller omvänt enligt de villkor som framgår på resehandlingen. Åker du längre sträcka, bokas biljett för aktuell sträcka, men sträckan Växjö - Kalmar eller omvänt har du redan biljett för om du har en godkänd resehandling. OBS:resegarantin gäller tyvärr inte för resa med resehandlingen. 

Reser du med en ogiltig resehandling eller med Lnu:s resehandling/tågkort på en helgdag innebär det böter på 1.000 kronor – eller avstigning vid nästa stopp. 

Resehandling och Försäkran angående intyg

Dokumentet Resehandling finns att hämta hos din reseansvarige på ditt kansli eller hos Infocenter i Kalmar eller Växjö.

Observera att det är två dokument och båda ska fyllas i. Försäkran angående intyg fyller man i en gång i samband med att man får sin första resehandling.

Försäkran angående intyg finns att hämta under S: \ gemensamt \ Resehandling Kalmar Växjö \ Resehandling \ 2020. Försäkran avser både tåg- och bussresor i tjänsten.

Så fungerar det

  • För att resa behövs en giltig ID-handling och en resehandling – tillsammans fungerar de som biljett.
  • Hämta dokumenten Resehandling hos ditt kansli/avdelning eller Infocenter och skriv ut Försäkran angående intyg som du hittar under S:\gemensamt\Resehandling Kalmar Växjö

  • Fyll i dokumentet Försäkran angående intyg och skicka det till din HR-partner. (Dokument ska sparas som dokumentation för skatteverket).
    OBS! Du som redan tidigare har fyllt i en "Försäkran angående intyg" och lämnat till din HR-partner, behöver inte göra detta på nytt. Är du osäker om du lämnat en försäkran, kontakta din HR-partner.

  • Fyll i resehandlingen (gult kort) med resenärens namn och personnummer. Behörig chef ska signera och datera dokumentet Resehandling för att sedan stämpla snett över handlingen med stämpel innehållande texten "Linnéuniversitetet" i svart färg. (Stämpel kan beställas i universitetsbutiken i Växjö, skicka e-post till butiken@lnu.se med din beställning). Saknar resehandlingen något av ovan nämnda uppgifter betraktas den som ogiltig och resenären riskerar böter.
  • Laminera dokumentet Resehandling eller lägg kortet i plastficka (format A7). Laminering kan ske på repro i Växjö. OBS! Detta är frivilligt och krävs ej av Länstrafiken.
  • Visa upp resehandlingen tillsammans med legitimation för konduktören på valfritt tåg för den aktuella sträckan.
  • Observera att resehandlingen är en värdehandling.

OBS: Resehandlingen inte giltig som biljett på lokalbussarna i Växjö och Kalmar. Det innebär att bussbiljetter måste lösas separat. Se under "Lokala bussar och taxi".

Kostnaderna för resorna debiteras på institutioner och avdelningar efter en proportionell fördelning baserad på föregående års resestatistik.

Ingen ersättning vid försening

Ersättning vid försening gäller ej tjänsteresor mellan KalmarVäxjö vid användandet av universitetets resehandling.