Försäkran tjänsteresor

 

Försäkran angående tjänsteresor

Alla anställda som reser på uppdrag av Linnéuniversitetet ska försäkra att man är införstådd med de regler som gäller vid förmånsbeskattning för tjänsteresor som tillhandahålls av arbetsgivaren. Dokumentet "Försäkran angående tjänsteresor" fyller man i en gång under sin anställning. 

Försäkran angående intyg finns att hämta under S: \ gemensamt \ Resor i tjänsten Kalmar Växjö \ 2021. Försäkran avser både tåg- och bussresor i tjänsten.

Så fungerar det

  • Skriv ut intyget Försäkran angående tjänsteresor som du hittar under S:\gemensamt\Resor i tjänsten Kalmar Växjö\2021

  • Fyll i intyget Försäkran angående tjänsteresor och skicka det till din HR-partner. (Dokumentet ska sparas som dokumentation för skatteverket).
    OBS! Du som redan tidigare har fyllt i en "Försäkran angående tjänsteresor " och lämnat till din HR-partner, behöver inte göra detta på nytt. Är du osäker om du lämnat en försäkran, kontakta din HR-partner.

Ersättning vid försening

Ersättning vid försening gäller alla tjänsteresor med tåg mellan KalmarVäxjö.