Hur?

Tjänsteplaneringssystem Retendo

Retendo Academic är det system som Linnéuniversitetet använder för tjänsteplanering av institutionernas personal.

Genom ett gemensamt webbaserat system får vi ett helhetsgrepp om tjänsteplaneringen, där även lån av personal mellan institutioner hanteras och visas i tjänsteplanerna. För medarbetaren är den egna tjänsteplanen tillgänglig via webben på ett överskådligt sätt. Varje institution bestämmer själva om medarbetarna endast ska se sin egen tjänsteplan eller hela institutionens planering.

Som medarbetare får du introduktion och support av planeraren på din institution (oftast prefekt, verksamhetssamordnare eller studierektor)

Mer information för dig som planerare finns längre ned på sidan.

Inloggning

För att logga in i systemet går du till https://lnu.retendo.com/lnulogin/idp, välj Linnéuniversitetet logga in med din vanliga Lnu-inloggning