Tjänsteplaneringssystem Retendo

Retendo Academic är det system som Linnéuniversietetet använder för tjänsteplanering av institutionernas personal.

Genom ett gemensamt webbaserat system får vi ett helhetsgrepp om tjänsteplaneringen, där även lån av personal mellan institutioner hanteras och visas i tjänsteplanerna. För medarbetaren är den egna tjänsteplanen tillgänglig via webben på ett överskådligt sätt. Varje institution bestämmer själva om medarbetarna endast ska se sin egen tjänsteplan eller hela institutionens planering.

Inloggning

För att logga in i systemet går du till lnu.retendo.com

Obs! – Fyll inte i några inloggningsuppgifter, utan klicka endast på den gula SWAMID-knappen, för att logga in med universitetets inloggningssystem.

Lathundar, spellistor, m.m.

Här nedan finns länkar till lathundar sorterat på vilken behörighet du har i systemet. I en del fall finns också länkar till spellistor på Lnu Play.

Övrig info för planerare

 

Gruppen Planerare

På medarbetare.lnu.se finns gruppen Planerare, för dig som är tjänsteplanerare på din institution. När du fått behörigheten Planerare i Retendo, får du också en inbjudan till gruppen på medarbetare (visas då du går in på medarbetarewebben), så missa inte att tacka ja till den inbjudan. I gruppen ger vi information om nyheter och förändringar i systemet. Det kan också vara inlägg om tips eller driftinformation. Så titta gärna in i gruppen varje dag.

Support

Som planerare använder du e-postadressen retendo@lnu.se för att kontakta systemadministratörerna.

Övrig personal vänder sig till planeraren på sin institution vid behov av hjälp.