Retendo-support för planerare

Här skickar du som är planerare dina frågor och felanmälningar till Systemadministratörerna

Du behöver alltid ange aktuell institution(er) samt om det gäller en specifik person dennes namn, personnummer och användarid (medarbetarkonto) och om det gäller ett specifikt uppdrag kurskod och anmälningskod eller motsvarande samt termin/kalenderår.

Har du ett generellt problem är det bra om du har ett eller flera exempel och skickar med skärmdump.

 

Support Retendo