Samverkan och donationer

Vi vill stärka våra långsiktiga och nära relationer med aktörer i vår omvärld för att attrahera olika former av kunnande, engagemang och filantropiska donationer. Samarbeten kan omfatta företag, offentlig sektor, stiftelser, och även alumner och andra privatpersoner. Med omgivningens stöd vill vi öka vår förmåga att utforma utbildning och forskning med ännu större relevans och betydelse för samhällsutvecklingen för att utveckla Linnéuniversitetet till en ännu starkare kunskapsaktör i samhället. 

Kontakta oss om samverkan och donationer

Om du frågor eller synpunkter på Linnéuniversitetets arbete med samverkan och donationer är du välkommen att kontakta Ylva Dandanell som leder arbetet och arbetar med att stödja och utveckla långsiktiga relationer med befintliga och potentiella externa samarbetspartners. 

Extern rådgivande grupp

En extern rådgivande grupp under ledning av Kristina Alsér, hedersdoktor och tidigare landshövding i Kronoberg kommer att tillsättas.

Bakgrund

I juni 2018 beslutade rektor att undersöka förutsättningarna för att starta ett arbete med fundraising vid Linnéuniversitetet. En extern konsultfirma, Brakeley Nordic AB, upphandlades för att genomföra en förstudie i två delar. 

I första delen intervjuades ett antal nyckelpersoner internt inom Lnu, i andra omgången intervjuades en rad externa nyckelpersoner i vår omnejd. Resultatet av förundersökningen har lett till att rektor beslutat att dra igång satsningen på strategisk samverkan och donationer (fundraising).