Statistisk metodverkstad

I ett led att ytterligare höja kvalitén på Linneuniversitetets forskning och utbildningar samt öka samverkan med det omgivande samhället kan Ekonomihögskolan nu erbjuda metodstöd och utbildningar i Statistik för de som efterfrågar detta.

Vad gör vi och vilka vänder vi oss till?

Vi hjälper till med statistisk rådgivning efter era behov. Exempel inkluderar urvalsdimensionering, sambandsanalyser, enkätkonstruktion, prognoser, beskrivande statistik, hjälp med formulering av statistiska begrepp i doktorsavhandlingar, artiklar och övriga dokument, genmäle till referee rapporter mm. Vi vänder oss till forskare och doktorander inom- och utom LNU. Även studenter* antagna till utbildningar på LNU är välkomna. Vi kan också erbjuda skräddarsydda utbildningar till institutioner inom LNU eller på andra universitet, statliga myndigheter, kommuner och landsting och enskilda företag. Vi kan också bistå pressen med granskning av statistiska formuleringar och begrepp.

Vilka är vi?

Vi är en grupp statistiker som har flerårig erfarenhet av statistisk konsultation och utbildning. Vi har tillsammans ca 20 000 timmars samlad undervisningserfarenhet och har undervisat ämnen såsom Kvalitetskontroll, Inferens och sannolikhetslära, Kvalitativa metoder, Tidsserieanalys, Finansiell statistik, Survey analys, strukturella ekvationsmodeller mm. Kurser och utbildningar kan naturligtvis skräddarsys efter behov och önskemål. Vi har också bred erfarenhet av statistisk konsultation till forskare, myndigheter och företag.

Medarbetare:


Abdul Aziz
, PhD student, MSc, Statistik

Deliang Dei, PhD student, MSc, Statistik

Thomas Holgersson, Professor, Statistik

Hyunjoo Kim Karlsson, Ek.Dr.

Håkan Locking, Ek.Dr.

Jonas Månsson, Ek.Dr.Docent

Peter Karlsson, fil.Dr. Statistik

Roger Pettersson, Docent, Matematisk Statistik

Ghazi Shukur, Professor, Statistik,

Vem kontaktar jag?

Studenter vänder sig främst till Peter Karlsson.
Ärenden rörande utbildning och kurser handhar Thomas Holgersson.
Övriga ärenden administreras av Ghazi Shukur.

Välkommen att höra av dig!


*Studenter är välkomna att få statistisk rådgivning under förutsättningen att deras handledare, projektledare eller motsvarande skickar ett skriftligt intyg på att de är informerade om, och godkänner att studenten vänder sig till statistiska metodverkstaden.