Alumn

Linnéuniversitetet vill ha en ömsesidig livslång relation till alumner.

Att ha en relation med våra alumner gör att vi kan öka kvalitén i våra utbildningar. Vi kan stärka studenternas möjligheter att komma kontakt med arbetslivet under sina studier. Vi vill kunna stärka våra alumner i sin valda profession och ständigt kunna erbjuda dem kompetensutveckling inom sitt ämne. Alumner ska vara en naturlig samarbetspart i vår utbildning och forskning.

Internationella studenter som studerat vid svenska universitet och lärosäten har goda kunskaper om vårt land och har särskilt goda förutsättningar att i sin fortsatta verksamhet stärka handeln och annat utbyte mellan Sverige och hemlandet och svenska företag. (Från Sveriges exportstrategi s 25). I "En resa in i framtiden" står även Linnéuniversitetets alumner är en resurs för universitetets och omvärldens utveckling.

Vad är en alumn?

Jo, det ett annat ord för tidigare studenter vid ett universitet. Här får du mer information om fördelarna med hålla kontakten med tidigare studenter. 

 

Vem gör vad?

Avdelningen för externa relationer
• Samordnar och utvecklar alumnverksamheten. Ger råd och förslag på aktiviteter och universitetsövergripande evenemang.

Fakultet/institution
• Programansvarig, studieadministration, samverkanskoordinator eller den fakulteten utser ansvarar för det praktiska genomförandet av aktiviteten.

Vad kan du göra – goda exempel

Programdagar
• Bjuda in enstaka alumner för föreläsning
• Bjuda in alumner för att tillsammans med studenter ha en gemensam dag och aktivitet
• Karriärvägledning tillsammans alumner och studenter
• Paneldebatt inom ämnet bestående av alumner
• Återträffar, jubileum
• Studenter som arrangerar aktiviteter för alumner
• VFU, studiebesök, mentorer

Vilka verktyg kan du använda?

• CRM-systemet
• Linkedingrupper
• Facebookgrupper
• MyCareer

Vårt erbjudande till alumn

• Mentorprogram
• Exjobb
• Forskningssamverkan
• Återträffar
• Nätverk
• Livslångt lärande
• Föreläsningar inom ämnet
• Nyhetsbrev
• Föreläsningar riktade mot alumner