Antagning

Antagningen ansvarar för all antagning på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.

Antagningen bistår universitetet med expertkunskap och ansvarar för information om nyheter och förändringar på antagningsområdet. Detta innebär att verksamheten inbegriper ett praktiskt myndighetsansvar för tillträdesfrågorna och därmed ansvar för att arbetet som rör denna verksamhet sker i enlighet med nationella och lokala regler och förordningar.

Kontaktuppgifter

För personal vid Linnéuniversitetet:

Frågor hanteras via vårt ärendehanteringssystem Easit.

För studenter:
Antagningen har telefontid mellan kl 10.00-12.00 måndag till onsdag och nås på gruppnumret 0480-44 60 50. Besök efter överenskommelse. Vi tar emot e-post via antagning@lnu.se för svenskspråkiga studenter och admission@lnu.se för internationella studenter.

Sektionschef
 

Peter Citron
Telefon: 0470-70 84 09
Mobil: 0702-78 88 54
E-post: peter.citron@lnu.se
Placering: Växjö/Kalmar

 

Handläggare, svensk förutbildning

Carina Hermansson
Telefon: 0480-44 60 61
E-post: carina.hermansson@lnu.se
Placering: Kalmar

Hanna Lusth (tjänstledig) 
Telefon: 0480-44 60 13
E-post: hanna.lusth@lnu.se
Placering: Kalmar

Johanna Palm
Telefon: 0470-70 85 84
E-post: johanna.k.palm@lnu.se
Placering: Växjö

Kristina Huolman
Telefon: 0470-70 85 44
E-post: kristina.huolman@lnu.se
Placering: Växjö

Per Branthle
Tel: 0480-44 69 79
E-post: per.branthle@lnu.se
Placering: Kalmar

Elisabeth Carlsson
Tel: 0480-44 62 19
E-post: elisabeth.ec.carlsson@lnu.se
Placering: Kalmar


Handläggare, internationell förutbildning

Caroline Abrezol
Telefon: 0470-70 81 43
E-post: caroline.abrezol@lnu.se
Placering: Växjö

Irene Tholsson
Telefon: 0480-44 60 58
E-post: irene.tholsson@lnu.se
Placering: Kalmar

Malin Stenqvist
Telefon: 0480-44 61 63
E-post: malin.stenqvist@lnu.se
Placering: Kalmar

Robert Andersson
Telefon: 0470-76 78 19
E-post: robert.andersson@lnu.se
Placering: Växjö