Systemen som stödjer antagningsprocessen

NyA

Nära nog all antagning till grund- och avancerad nivå hanteras via NyA som är vårt tekniska system som finns som stöd för antagningsprocessen. NyA används av alla Sveriges lärosäten och systemägare är Universitets- och högskolerådet (UHR).

Vid sidan av NyA så hanteras antagning också i Ladok för kurs inom program i de fall programkurstillfällen inte behöver behörighetskontrolleras.

Trots att vi verkar i ett nationellt system så tas beslut kring behörighet och meritvärde av en antagningshandläggare vid det lärosäte som äger den aktuella utbildningen. NyA är ett administrativt stöd för beslutsfattandet.

Sökandewebbarna

En del av antagningssystemet är de så kallade sökandewebbarna Antagning.se och univeristyadmissions.se. Där finns all nödvändig information kring det som rör antagningsprocessen och det är via dessa som den formella ansökan görs. Via sökandewebbarna kan sökande följa sin ansökan och se sina meriter samt läsa kontroll- och antagningsbesked. Meriter från Ladok uppdateras endast då det finns en aktiv ansökan och är därmed inte ständigt uppdaterad för samtliga studenter.

Kopplat till sökandewebbarna finns också ett nationellt callcenter som servar sökande och presumtiva sökande via telefon, chatt och mejl och besvarar enklare frågor rörande ansökan och antagning.

NyA-webben

Som stöd i antagningsprocessen för institutionsanvändare finns också NyA-webben som är en anpassad del av NyA. Beskrivning och instruktioner för NyA-webben finns på UHRs hemsida. Sidan är lösenordskyddad, för åtkomst kontakta Antagningen.

Statistik

Sökande- och antagningsstatistik är möjlig att ta fram med hjälp av NyA-webben. Parallellt finns även UHRs sökfunktion för statistik

Övrigt

Från NyAs databas hämtas också information till andra system på universitetet som exempelvis stödjer planering, uppföljning och studentrekrytering.

Länkar

Studera.nu UHRs informationssida för sökande där bland annat funktionen jämför utbildning finns.

UHRs informationssida för studievägledning

Svenska institutets informationssida för internationella studenter

Migrationsverkets, information för ansökan om uppehållstillstånd

NyA-webben