Att nå studenter

Att nå befintliga studenter

 

Använd studenternas e-postadresser/kontaktuppgifter i rätt syfte

Studenternas e-postadresser ska användas till studierelaterad information. Om e-postadresserna missbrukas förlorar vi en viktig kanal till våra studenter.

E-postadresser går under Dataskyddsförordningen (GDPR)

E-postadresser som finns hos ett universitet uppfyller kraven för allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och ska som huvudregel lämnas ut på begäran. Undantag finns i offentlighets- och sekretesslagen där det bland annat anges att personuppgifter inte ska lämnas ut om det står i strid med Dataskyddsförordningen. E-postadresser utgör personuppgifter och enligt Dataskyddsförordningen får dessa endast lämnas ut om behandlingen kommer att vara laglig. Då det är förbjudet enligt marknadsföringslagen att skicka direktmarknadsföring till e-postadresser utan föregående samtycke är sådan behandling inte laglig.

Universitetet ska därför inte lämna ut e-postadresser när mottagaren vill använda dessa för direktmarknadsföring.

Detta är grundregeln. Om du har frågor kontakta Kommunikationsavdelningen.

Nyhetsbrev till studenter

Kommunikationsavdelningen skickar inte nyhetsbrev till alla eller grupper av studenter.

Undantag

  • Vid kris eller allvarlig händelse
  • När det gäller allvarliga säkerhetsaspekter
  • Vid extra viktig ledningsinformation
  • Vid längre driftavbrott

Studentwebben

Studetwebben är vår huvudkanal för att nå studenter med övergripande information. På studentwebbens landningssida Lnu.se/student/ finns det möjlighet att nå studenter genom Driftsstörningar (IT), Puffar (KOM), RSS-flöde (i dagsläget MyCareer), Kalenderhändelser och Nyheter. Det som kommuniceras på landningssidan ska vara övergripande, ej fakultets- eller institutionsspecifik information och den ska där med också taggas med ”Studentnyhet” och ”för alla studenter”. Alla avdelningar och fakulteter har möjlighet att nå studenter via nyheter och kalenderhändelser på Studentwebben.

I inloggat läge på ”min sida”, finns det också möjlighet att nå stundeter via nyheter och kalenderhändelser. I studenternas nyhets- och kalenderflöden visas de nyheter och händelser som är taggade med ”Studentnyhet” och ”för alla studenter”. I inloggat läge finns det också möjlighet att nå studenter med fakultetsspecifika nyheter och kalenderhändelser, t ex forskningsprojekt och öppna föreläsningar. Då ska nyheten eller kalenderhändelsen taggas med ”Studentnyhet” och berörd fakultet. I dagsläget är det på fakultetsnivå vi kan rikta vår kommunikation på studentwebben till studenterna, men det ligger i studentwebbens utveckling att ytterligare skapa personliga flöden för studenterna.

På ”min sida” i inloggat läge hittar studenterna också sin personliga studieinformation som är kopplad till de studierelaterade system som finns vid Linnéuniversitetet; TimeEdit, Ladok, My Moodle och så vidare.
På Studentwebben (under huvudingången Student) finner studenterna övergripande information som de kan komma att behöva under sin studietid.

Kommunikationsavdelningen är innehållsansvarig för Studentwebben.

Informationsskärmar

Via informationsskärmar finns det möjlighet att nå våra studenter, det sker via Puffar/sidor, Nyheter eller Kalenderhändelser. Mer information om hur informationsskärmarna fungerar.

Sociala medier

Sociala medier används för att nå både befintliga studenter, presumtiva studenter och en intresserad allmänhet. Eftersom många av våra befintliga studenter följer Linnéuniversitetet i våra sociala medier publiceras ofta generell information till studenter om evenemang och saker som händer på universitetet.

Kommunikationsavdelningen är innehållsansvarig för Linnéuniversitetets officiella sociala medier.