studenter i föreläsningssal

Välkomstinformation till nya studenter

Informationen på den här sidan gäller central välkomstinformation till studenter som antas i den nationella antagningsomgången. För information om central välkomstinformation till studenter som antas i den internationella antagningsomgången kontakta International Office.

På sidan finns även information om utbildningsspecifik välkomstinformation till studenter som antas i den nationella antagningsomgången respektive i den internationella antagningsomgången.

Syftet med välkomstinformationen är att välkomna våra nya studenter till Linnéuniversitetet. Vi vill också stärka bilden av Linnéuniversitetet som ett universitet vilket kräver att vi ger ett samlat intryck i den initiala kommunikationen.

Central välkomstinformation

Kommunikationsavdelningen ansvarar för central välkomstinformation: 

 • Information på Lnu.se
 • Information på studentwebben
 • Information i antagningsbesked (i samarbete med Studerandeavdelningen)
 • Centralt välkomstmejl
 • Centralt mejl  - Är du redo för terminsstart
 • Information i sociala medier
 • Information på centrala informationsskärmar

Se mer information om vissa delar nedan. 

Information i antagningsbesked och välkomstmejl till nya studenter

Antagna studenter får meddelande på antagning.se. I det står följande: 

Välkommen till Linnéuniversitetet, universitetet där allt är möjligt! Gå in på Lnu.se/ny-student och läs vår startguide för nya studenter. Här hittar du allt du behöver veta om registrering, studentkonton, kurs- och programstart, schema med mera. 

Kommunikationsavdelningen skickar sedan ett centralt välkomstmejl med hänvisning till Lnu.se/ny-student. Där finns information om hur nya studenter skaffar studentkonto och registrerar sig samt länk till kurs- och programstart. Informationen sker enligt nedan:

 • Antagningsbesked urval 1 (med svarskrav VT20XX och HT20XX) och urval 2 (VT20XX och HT20XX) från antagning.se.
 • Centralt välkomstmejl skickas till antagna på kurs och program efter urval 1 eller löpande till antagna efter urval 2 samt sent antagna.

För mer information och exakta datum, se antagning.se.

Sociala medier

När antagningsbeskedet i urval 1 har kommit publiceras ett inlägg i relevanta sociala kanaler. I inlägget välkomnar vi nya studenter och hänvisar dem till Lnu.se/ny-student

Utbildningsspecifik välkomstinformation

Fakulteterna ansvarar för att komplettera med program-/kursspecifik information om studiestarten:

 • Publicering av välkomstinformation från programansvarig i Moodle
 • Publicering av länk till välkomstinformation på program-/kurssida på Lnu.se
 • Information om programstart och schema i Time-Edit

I Moodle finns möjlighet att göra rum/sidor som är öppna och alltså inte kräver ett studentkonto. Välkomstinformationen läggs i ett sådant öppet kursrum. Läs mer om Moodle/lärplattformar. Länken till kursrummet i Moodle publiceras på utbildningens sida på Lnu.se. På så vis hittar studenten till sin utbildningsspecifika information. Välkomstinformation kan även publiceras för kurser om det behövs. 

I samband med att program-/kursstartsinformation läggs in i TimeEdit finns det också möjlighet att lägga in en kortare text. Se information nedan. Denna text kommer då att visas tillsammans med tid och plats i modulen "NY STUDENT" i högerkolumnen på program-/kurssida på Lnu.se.

Den utbildningsspecifika välkomstinformationen bör innehålla:

Kompletterande information till internationella studenter:


Innan publicering är det viktigt att kolla så att alla länkar fungerar.

välkomstinformation i Moodle