studenter i stor föreläsningssal

Välkomstinformation till nya studenter

Informationen på den här sidan gäller för de studenter som antas i den nationella omgången. För information om hur det går till för de internationella studenterna kontakta International Office.

Syftet med välkomstinformationen är just att välkomna våra nya studenter till Linnéuniversitetet. Vi vill också stärka bilden av Linnéuniversitetet som ett universitet vilket kräver att vi ger ett samlat intryck i den initiala kommunikationen.

Kommunikationsavdelningen ansvarar för central välkomstinformation:

 • Information i antagningsbesked
 • Centralt välkomstmejl till alla antagna studenter efter urval 1 och 2
 • Information på Lnu.se
 • Information på studentwebben
 • Information på centrala informationsskärmar
 • Telefonsamtal till antagna studenter
 • Information i sociala medier.

Fakulteterna ansvarar för utbildningsspecifik välkomstinformation:

 • Publicering av välkomstinformation från programansvarig i MyMoodle
 • Publicering av länk till välkomstinformation på programsida/kurssida på Lnu.se
 • Information om programstart och schema i Time-Edit.

Central välkomstinformation till nya studenter

Antagna studenter får meddelande på antagning.se samt centralt välkomstmejl med hänvisning till Lnu.se/student/ny-student. Där finns information om hur nya studenter skaffar studentkonto och registrerar sig samt länk till kurs- och programstart. Informationen sker enligt nedan:

 • Antagningsbesked urval 1 (med svarskrav VT20XX och HT20XX) och urval 2 (VT20XX och HT20XX) från antagning.se.
 • Centralt välkomstmejl skickas till antagna på kurs och program efter urval 1 eller löpande till antagna efter urval 2 samt sent antagna.

För mer information och exakta datum, se antagning.se.

Information i antagningsbesked:

Välkommen till Linnéuniversitetet, universitetet där allt är möjligt! Gå in på Lnu.se/nystudent och läs vår startguide för nya studenter. Här hittar du allt du behöver veta om registrering, studentkonton, kurs- och programstart, schema med mera. 

Sociala medier

När antagningsbeskedet i Urval 1 kommit publiceras ett inlägg på Facebook. I inlägget välkomnar vi nya studenter och hänvisar dem till Lnu.se/nystudent 

Telefonsamtal till alla nyantagna programstudenter på grundnivå (gäller för HT) 

I samarbete med utbildningsföreningarna ringer vi upp alla nyantagna studenter till program på grundnivå under sommaren. Detta gör vi för att studenterna ska få ett trevligt första intryck och känna sig välkomna och trygga. Det är också en bra chans för de nya studenterna att ställa frågor.

Lnu.se och informationsskärmar

I samband med terminstart kommer det att finnas tydlig informationen till nya studenter på Lnu.se med länk till Lnu.se/nystudent där det finns viktig information om sådant man behöver veta som ny student.

Vi välkomnar också våra studenter via de centrala välkomstskärmarna. 

 

Fakultetsspecifik välkomstinformation

Fakulteten ansvarar för att komplettera med programspecifik information om studiestarten på Lnu.se.

I lärplattformarna finns möjlighet att göra rum/sidor som är öppna och alltså inte kräver ett studentkonto. Välkomstinformationen läggs i ett sådant öppet kursrum.  Läs mer om lärplattform. Länken till kursrummet i lärplattformen publiceras på programmets sida på Lnu.se. På så vis hittar studenten till sin programspecifika information. Välkomstinformation kan även publiceras för kurser om det anses behövas. För välkomstinformation till nya studenter ska i första hand MyMoodle användas.

I samband med kurs- och programstartsinformation på Lnu.se i TimeEdit finns utrymme för en kort fritext. Se information nedan. Denna text kommer att visas ihop med tid och plats när studenten söker efter kurs- och programstart. Det är valfritt att nyttja denna funktion.

Innehåll i välkomstinformation

Välkomstinformationen bör innehålla:

Innan publicering är det viktigt att kolla så att alla länkar fungerar.

välkomstinformation i MyMoodle